Selcuk University Digital Archive Systems

Koyun keçi vebası (PPR)'nın virus izolasyonu, C-elisa ve real time RT-PCR teşhis metotları ile karşılaştırmalı teşhisi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Şimşek, Atilla
dc.contributor.author Tokgöz, Berat Selim
dc.date.accessioned 2018-10-23T07:51:02Z
dc.date.available 2018-10-23T07:51:02Z
dc.date.issued 2017
dc.identifier.citation Tokgöz, B. S. (2017). Koyun keçi vebası (PPR)'nın virus izolasyonu, C-elisa ve real time RT-PCR teşhis metotları ile karşılaştırmalı teşhisi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13088
dc.description.abstract Bu araştırma, PPR'ye karşı daha önce aşılama yapılmamış koyun ve keçi populasyonlarında enfeksiyonun seroprevalansının araştırılması ve seçilmiş bazı bölgelerde PPR'dan şüpheli küçük ruminantlardan elde edilen örneklerde PPR virus varlığının araştırılması sonucu enfeksiyonun ülkemizdeki son zamanlardaki durumunun ortaya konulması amacıyla gerçekleştirildi. Serolojik araştırma için farklı sürülerden tesadüfi örnekleme tekniği ile toplam 268 adet serum örneği elde edildi. PPRV antijeninin varlığı ve hücre kültürlerinde virus izolasyonu amacıyla enfeksiyondan şüpheli hayvanlardan 19 lenf yumrusu, 25 dalak, 41 akciğer, 36 lökosit, 5 dudak, 5 svap ve 3 dil dokusu örneklerinden oluşan toplam 134 materyal kullanıldı. Bu örnekler PPRV'nin N proteinini kodlayan gene spesifik primerler kullanılarak real-time RT-PCR testine tabi tutuldu. Araştırmada virus izolasyonu amacıyla Vero hücre kültürü kullanıldı. C-ELISA kullanılarak gerçekleştirilen serolojik çalışmada PPRV'ye spesifik antikor oranı, örneklenen koyun populasyonları için %50,31, keçi populasyonları için %27,52 oranında olmak üzere toplam %41,04 olarak belirlendi. Altmış dört hayvandan elde edilen toplam 134 doku ve lökosit örneğinin 44 adedinde (%32,83) PPRV antijeni saptandı. Virus izolasyon çalışmalarında ise 64 hayvandan (keçi, oğlak, koyun ve kuzu) 134 örnek Vero hücre kültürlerinde 3 kez pasajlandı ve 28 örnekten (%20,89) virus izolasyonu yapıldı. Sonuç olarak C-ELISA, real-time RT-PCR ve hücre kültüründe virus izolasyonu yöntemleri kullanılarak elde edilen veriler doğrultusunda, günümüzde devam eden aşılama ve kontrol programlarına rağmen Türkiye'deki koyun ve keçi populasyonlarında enfeksiyonun gözlenebildiği ortaya konuldu. Bu nedenle PPR enfeksiyonlarının kontrol ve mücadelesi amacıyla bu virusla akraba kabul edilen sığır vebası enfeksiyonunun dünya üzerinden tamamen eradikasyonu sırasında edinilen deneyimlerin esas alındığı daha katı stratejilerin geliştirilmesi gerektiği sonucuna varıldı. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it was aimed to investigate the seroprevalence of PPR in non-vaccinated sheep and goats and to determine recent circulation of PPR virus in field samples from PPR-suspected small ruminants in some selected regions of Turkey. A total of 268 serum samples were obtained from animals by random sampling for serological examination. A total of 134 materials, comprising 19 lymph nodules, 25 spleens, 41 lung, 36 leukocyte, 5 lip, 5 swap samples and 3 tongue samples were collected from the suspected animals (sheep, lamb, goat and goat kid) in terms of the presence of PPRV antigen and virus isolation on cell culture. The collected samples were analyzed by real-time RT-PCR using specific primers that amplify the gene coding for N protein of PPRV. Vero cell line was used for isolation of virus. PPRV specific antibody was detected 41,04% (110/268) in total (50,31% for sheep population and 27,52% for goat population) by C-ELISA. Among 134 tissue and leukocyte samples from 64 animals, 44 (32,83%) were detected as positive for PPRV. In the virus isolation studies, 134 materials which were obtained from 64 animals (goat, goat kid, sheep, and lamb), were passaged 3 times in Vero cell line, and after that virus isolation was realized from 28 (20,89%) samples. As a result of this study used C-ELISA, real-time RT-PCR and Vero cell line for virus isolation, PPRV infections still present in spite of vaccination and control programs in sheep and goat populations in Turkey. For this reason, it should be developed more solid strategies for the control of PPR infections that builds upon the lessons learned from rinderpest eradication in the world. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 13202018 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Enzime bağlı immünosorbent testi tr_TR
dc.subject Enzyme-linked immunosorbent assay tr_TR
dc.subject Hayvan hastalıkları tr_TR
dc.subject Animal diseases tr_TR
dc.subject Hücre kültür teknikleri tr_TR
dc.subject Cell culture techniques tr_TR
dc.subject Keçiler tr_TR
dc.subject Goats tr_TR
dc.subject Koyunlar tr_TR
dc.subject Sheep tr_TR
dc.subject Polimeraz zincirleme reaksiyonu tr_TR
dc.subject Polymerase chain reaction tr_TR
dc.title Koyun keçi vebası (PPR)'nın virus izolasyonu, C-elisa ve real time RT-PCR teşhis metotları ile karşılaştırmalı teşhisi tr_TR
dc.title.alternative Comparative diagnosis of peste des petits ruminants (PPR) with methods of virus isolation, C-elisa and real time RT-PCR tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account