Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Sosyal medyanın kamuoyu oluşturma ve siyasal katılma üzerindeki etkileri: Kuramsal ve ampirik bir analiz

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.