Selcuk University Digital Archive Systems

5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışları açısından incelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tepeli, Kezban
dc.contributor.author Gül, Fatma Semra
dc.date.accessioned 2018-10-19T11:37:23Z
dc.date.available 2018-10-19T11:37:23Z
dc.date.issued 2015-09-08
dc.identifier.citation Gül, F. S. (2015). 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışları açısından incelenmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/13065
dc.description.abstract Bu araştırmanın genel amacı 5-6 yaş grubu çocuklarının işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarına göre farklılaşıp farklılaşmadığını incelemektir. Araştırmanın bağımlı değişkenini 5-6 yaş grubu çocukların "işitsel muhakeme ve işlem becerileri", bağımsız değişkenleri ise "annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışları ile kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi ve çocuk sırasından " oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu, 2013–2014 eğitim-öğretim yılında Konya il merkezindeki ilköğretim okullarının bünyesindeki anasınıfları ile bağımsız anaokullarına devam eden çocukların içinden tesadüfî küme örnekleme yöntemi ile seçilen 300 çocuk ve onların anneleri oluşturmuştur. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Araştırmada veri toplama aracı olarak, çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerini belirlemek için Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi (SİMİBT) ve annelerin çocuktaki işitsel muhakeme ve işlem becerilerine açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışlarının etkisini ölçmek içinde "Çocuk Yetiştirme Anketi" kullanılmıştır. Çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerileri testi toplam test ve alt test puanlarını, annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranış puanlarının ve kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi, anne eğitim düzeyi, çocuk sırasının yordayıcılığı, çoklu regresyon analizi ile test edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgular doğrultusunda ulaşılan genel sonuç: Annelerin bilişsel uyarım davranışları değişkeni okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi'nin Genel Bilgi ve Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Toplam Test puanlarındaki değişimi açıklarken; annelerin bilişsel uyarım davranışları değişkeni Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi'nin Sözel Anlamsızlıklar, Aritmetik Muhakeme, Analojik Tamamlama ve Nedensel Muhakeme alt testi puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. Annelerin açıklayıcı akıl yürütme davranışları değişkeni okul öncesi eğitim kurumlarına devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testinin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. Ayrıca anne eğitim düzeyi değişkeni okul öncesi eğitim kurumuna devam eden 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi'nin Genel Bilgi, Analojik Tamamlama, Nedensel Muhakeme ve Benzerlikler alt testi puanları ile Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi Toplam Test puanlarındaki değişimi açıklarken kardeş sayısı, cinsiyet, baba eğitim düzeyi ve çocuk sırası değişkenleri 5-6 yaş grubu çocukların Selçuk İşitsel Muhakeme ve İşlem Becerileri Testi'nin alt test ve toplam test puanlarındaki değişimi açıklamamaktadır. tr_TR
dc.description.abstract The general purpose of this research is to analyse whether there is a change in the auditory judgement and process skills of 5-6 year-old children according to explanatory reasoning and cognitive stimulation of mothers. The independent variable of the research is "the auditory judgement and process skills" of 5-6 year-old children while the dependent variables are "explanatory reasoning and cognitive stimulation of mothers, number of siblings, sex, level of father's and mother's education and the order of the child in the family". The study group for the research comprises 300 children and their mothers chosen via the random cluster sampling method from children attending nursery classes incorporated in primary schools and from private nursery schools in central district of Konya province in the 2013-2014 academic year. The research is a relational screening model. The means for data collection used in the research were the Selçuk auditory judgement and process skills test (SIMIBT) to establish the auditory judgement and process skills of children and the explanatory reasoning and cognitive stimulation of mothers was measured using the "child nurturing survey". The test totals and sub-totals of the auditory judgement and process skills of children and the scores of the explanatory reasoning and cognitive stimulation of mothers, number of siblings, sex, level of father's and mother's education and the order of the child in the family were tested via multiple regression analysis. The general conclusion obtained from the results of the research: While the "cognitive stimulation of mothers" variable explains the variation in the General Information and Similarities sub-scores of Selçuk auditory judgement and process skills test of 5-6 year-group children attending nursery education , the "cognitive stimulation of mothers" variable does not explain the variation in the Oral Incoherence, Arithmetic Judgement, Analogic Integration and Causal Judgement sub-test scores of the Selçuk auditory judgement and process skills test. Furthermore, while the mother's education level variable explains the variation in the General Information, Analogic Integration, Causal Judgement and Similarities sub-scores of Selçuk auditory judgement and process skills test scores and the Selçuk auditory judgement and process skills test total scores, the variables of siblings, sex, level of father's education and the order of the child in the family variables do not explain the variation in the sub-test scores and total test scores of the 5-6 year-old children's Selçuk auditory judgement and process skills test. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tr_TR
dc.subject Aile tutumu tr_TR
dc.subject Family attitude tr_TR
dc.subject Akıl yürütme tr_TR
dc.subject Reasoning tr_TR
dc.subject Anne eğitimi tr_TR
dc.subject Mother education tr_TR
dc.subject Bilişsel uyarım tr_TR
dc.subject Cognitive stimulation tr_TR
dc.subject Davranışsal tutum tr_TR
dc.subject Behavioural attitude tr_TR
dc.subject Okul öncesi eğitim tr_TR
dc.subject Preschool education tr_TR
dc.subject Okul öncesi çocuklar tr_TR
dc.subject Preschool childrens tr_TR
dc.subject İşitsel muhakeme tr_TR
dc.subject Auditory reasoning tr_TR
dc.subject İşlem becerisi tr_TR
dc.subject Processing skills tr_TR
dc.title 5-6 yaş grubu çocukların işitsel muhakeme ve işlem becerilerinin annelerin açıklayıcı akıl yürütme ve bilişsel uyarım davranışları açısından incelenmesi tr_TR
dc.title.alternative Examination of auditory reasoning and processing skills of 5-6 years of old children in terms of the explanatory reasoning and cognitive stimulation behaviors of mothers tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account