Selcuk University Digital Archive Systems

Farklı çürük temizleme yöntemlerinin süt dişlerinde sekonder çürük oluşumuna etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Tosun, Gül
dc.contributor.author İnci, Gülsüm Keser
dc.date.accessioned 2015-01-12T08:30:01Z
dc.date.available 2015-01-12T08:30:01Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.citation İnci, G. K. (2012). Farklı çürük temizleme yöntemlerinin süt dişlerinde sekonder çürük oluşumuna etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/1305
dc.description.abstract Bu tez çalışmasında dentin çürüğüne sahip süt dişlerinde 3 farklı çürük temizleme yönteminin etkinliğinin, dentin yüzeyinde meydana getirdikleri değişikliklerinin ve sekonder çürüğe karşı dirençlerinin in vitro olarak değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Çürük temizleme yöntemlerinin etkinliklerinin araştırılması için süt azı dişlerindeki dentin çürüğü çelik rond frezler+mikromotor, Er:YAG lazer cihazı (200 mj, 2,5 ml/min, 2 Hz), Carisolv jel yardımıyla temizlendi. Kaviteler gözle, sondla, lazer floresans cihazı ve histolojik olarak değerlendirildi. Histolojik değerlendirme çalışmanın bu aşamasının altın standartı olarak kabul edildi. Farklı çürük temizleme yöntemlerinin dentin yüzeyinde oluşturduğu yüzey değişiklikleri taramalı elektron mikroskobu ile değerlendirildi. Sekonder çürüğe direncin belirlenmesi için çürük temizleme işlemi sonrasında kompozit veya cam iyonomer siman ile restore edilen dişlerde in vitro mikrobiyolojik model yardımıyla oluşturulan sekonder çürükler periapikal radyografi, lazer floresans cihazı ve floresans mikroskobu kullanılarak değerlendirildi. Floresans mikroskobu ile yapılan değerlendirme çalışmanın altın standardı olarak kabul edildi. Çalışmada geleneksel, lazer ve kemomekanik yöntemlerin çürük temizleme etkinlikleri değerlendirildiğinde yöntemler arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark olmadığı bulundu. Teşhis yöntemleri rezidüel çürük teşhisi için incelendiğinde başarı sırasının sond, LF cihazı ve göz olduğu belirlendi. SEM ile yapılan değerlendirmeler sonucu geleneksel yöntemde homojen bir smear tabakası ve kapalı dentin tübülleri; kemomekanik yöntemde kalın bir smear tabakası ve kısmen açık dentin tübülleri; lazer yönteminde ise smear tabakasının olmadığı, açık dentin tübülleri tespit edildi. Geleneksel yöntemle temizlenip cam iyonomer siman veya kompozit ile restore edilen grupların sekonder çürüğe karşı istatistiksel olarak en düşük dirence sahip oldukları tespit edildi. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this in vitro study was to compare the efficacy of three different caries removal techniques, to examine morpholojical changes after used three caries removal techniques, to evaluate of three caries removal techniques to effect of secondary caries formation. In the study human primary molar teeth were distributed into three groups to prepare cavities with bur, Er:YAG laser and Carisolv. The cavities were evaluated with visual, tactile, laser fluorescence and histologically for caries removal techniques efficacy. The presence/absence of residual caries was verified using stereomicroscope as the gold standard. After three caries removal techniques, morphological changes in dentin were analyzed using scanning electron microscopy. The dentine caries of 120 teeth were prepared with bur, Er:YAG laser and Carisolv. Each group was divided into two subgroups and restored with glass ionomer cement or composite resin. Microbiological caries model were used to develop articifial caries. Specimens were evaluated periapical radiography, laser fluorescence and fluorescence microscopy. There was no statistically difference between conventional, laser and chemomechanical caries excavation techniques efficacy of removing caries. Specifity, sensitivity, pozitive predictive value, negative predictive value and accuracy values were ordered tactile examination, LF and visual examination. SEM revealed that the dentine surface by conventional method were observed smear layer and dentin tubules were closed. Chemomechanic group exhibited a thick smear layer and tubules were partially opened. Laser group had absence of smear layer and tubules were opened. Cavities were prepared with conventional method and restored with composite and glass ionomer cement had statistically lowest resistance for secondary caries formation. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Süt dişi tr_TR
dc.subject Sekonder çürük tr_TR
dc.subject İn vitro mikrobiyolojik model tr_TR
dc.subject Lazer floresans tr_TR
dc.subject Primary teeth tr_TR
dc.subject Secondary caries tr_TR
dc.subject İn vitro microbiological model tr_TR
dc.subject Laser fluorescence tr_TR
dc.title Farklı çürük temizleme yöntemlerinin süt dişlerinde sekonder çürük oluşumuna etkisinin in vitro olarak değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative In vitro evaluation of different caries removal techniques to effect of secondary caries formation in primary teeth tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account