Selcuk University Digital Archive Systems

Reklamın iki yüzünün psikolojik, ekonomik ve toplumsal çerçevede değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Güz, Hanife
dc.date.accessioned 2018-10-11T12:30:48Z
dc.date.available 2018-10-11T12:30:48Z
dc.date.issued 2000
dc.identifier.citation Güz, H. (2000). Reklamın iki yüzünün psikolojik, ekonomik ve toplumsal çerçevede değerlendirilmesi. Selçuk İletişim, 1, (2), 135-146. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12955
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000398 tr_TR
dc.description.abstract Aynı mal veya hizmetin birden fazla işletme tarafından üretildiği ve piyasaya sürüldüğü günümüzde, bu mal veya hizmetlerin varlığını tüketicilere duyuran ve kendi ürününe karşı avantaj elde etmek süretiyle tüketicileri ikna etmek amacı, reklamı bir iletişim aracı olarak karşımıza çıkarmıştır. Ürün ya da hizmet ile ilgili satış mesajının iletilmesi olan reklamın gündelik hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi reklamın ekonomik, psikolojik ve toplumsal etkilerinin neler olduğu tartışmalarını da beraberinde getirmiştir. Üretici ile tüketici arasında bir köprü ve tüketici için rehber olduğu yönündeki olumlu görüşler yanında, suni ihtiyaçlar ortaya çıkararak tüketim arzusunu artırmasından dolayı iktisadi kaynakların boşuna harcandığı yönündeki olumsuz görüşlerin ekonomik, toplumsal ve psikolojik boyut-larının incelendiği bu makalede reklam eleştirel bir bakış açısı ile değerlendirilmiştir. Bu konuda yapı-lan bir araştırmanın sonuçları bu konu çerçevesinde değerlendirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Today the same goods and service are produced by more than one enterprise. .Advertisement as a vehicle (means) announces the existence of goods and services to consumer. Advertisement 111Cal/S that, sending of selling message related to product or service ancl it beComes para of daily lite. This bring together what will be the social, psychological and economic effects of edvertise-ment. 'there is not only positive views about advertisement as bridge andfiıide between producer and con.vumer but also negative views of advertisement like that bring out the artificial neces-selies. Here advertisement's positive, negative, social, psychological and economic dimensions are in addition, there is evaluation of the results of a research about in this subject. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Reklam tr_TR
dc.subject Tüketim arzusu tr_TR
dc.subject Tüketim kültürü tr_TR
dc.subject Toplumsal etki tr_TR
dc.subject Ekonomik etkiler tr_TR
dc.subject Psikolojik etkiler tr_TR
dc.subject Advertisement tr_TR
dc.subject Consumption desire tr_TR
dc.subject Consumption culture tr_TR
dc.subject Social impact tr_TR
dc.subject Economic impacts tr_TR
dc.subject Psychological effects tr_TR
dc.title Reklamın iki yüzünün psikolojik, ekonomik ve toplumsal çerçevede değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evalution of two faces of advertisement in the social, psychological and economic framework tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 1
dc.identifier.startpage 135
dc.identifier.endpage 146


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account