Selcuk University Digital Archive Systems

Bilgisayarda (sahne ve dekor amaçlı) üretilen sanal uygulamaların uzaktan eğitim televizyon programlarına uyarlanması

Show simple item record

dc.contributor.author Gürsaç, Yücel
dc.date.accessioned 2018-10-03T06:51:40Z
dc.date.available 2018-10-03T06:51:40Z
dc.date.issued 2004
dc.identifier.citation Gürsaç, Y. (2004). Bilgisayarda (sahne ve dekor amaçlı) üretilen sanal uygulamaların uzaktan eğitim televizyon programlarına uyarlanması. Selçuk İletişim, 3, (2), 81-96. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12822
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000323 tr_TR
dc.description.abstract Bilginin işlenmesi duyu organları, kısa süreli hafıza ve uzun süreli hafızaya kaydedilmesi olarak üç aşamada gerçekleşir. Göz, kulak gibi duyu organları algılama kapasitemiz, kısa süreli hafıza düşünme kapasitemiz ve uzun süreli hafıza da kaydetme kapasitemizdir. Bu üç aşama arasında bilgi akışı çok hızlıdır. Bilgiyi bu aşamalardan geçirerek öğrendiğimizin farkında olmayız. Özellikle tümüyle yeni bir bilgi ile karşılaştığımız zaman bilgi akışı oldukça yavaştır (Yıldırım ve Doğanay 2000:17). Uzaktan eğitim araçlarından biri olan televizyon, görsel ve işitsel özellikleriyle yaygın bir eğitim aracı haline gelmiştir. Uzaktan eğitimde hali hazırda uygulaması süren televizyon ders programlarında yaygın olarak geleneksel düz anlatım yöntemi kullanılmaktadır. Televizyon stüdyolarında ya da dış mekanlarda çekimleri gerçekleştirilen bu ders programlarında sahne ve dekor düzenlemesi yapılarak, dersin içeriğine uygun araç-gereçlerden mümkün olduğunca yararlanılmaktadır. Ancak bilginin işlenmesi sürecinde dersin içeriğine uygun olan sahne, dekor ve araç-gereç kullanımı da yetersiz kalabilmektedir. Bu çalışmada, günümüz teknolojisi ile gerçekleştirilen televizyon ders programlarına alternatif olabilecek yapay sahne, dekor ve araçgereç uygulamalarının uzaktan eğitimde öğrenmeyi daha etkin hale getirebilecek, bileşim işlemi (compositing) olarak tanımlayabileceğimiz bilgisayar uygulamalarına yer verilmiştir. Televizyon ders programları için stüdyo ya da dış mekanlarda çekilmiş görüntülerdeki dersi sunan gerçek kişi(ler) ile birlikte, bilgisayarda üretilmiş yapay obje(ler)in bir araya getirilerek farklı uygulamaların yapımcı (üretici) ve izleyiciye (öğrenciye) de getirebileceği avantajlar üzerinde durulmaya çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract The processing of knowledge is formed into three stages. These are; the five senses, the short periodic memory and the keeping in long periodic memory. Like eye and ear are our capacity of perceiving, the short periodic memory is our thinking capacity and also the long periodic memory is our keeping capacity. The data transfer among these stages is very fast. We are not aware of learning while the data pass through three stages. Especially, the data flows very slowly when we come face to face with a completely new knowledge. Television with its audio-visual features as a medium at the distant education became a widespread education medium. The usual television techniques is being used at the distant education course programs at present. The suitable things are used for staging according to the feature of a course during the production of the television footages which can be shot in a studio or outdoor locations. However, using of these kinds of the media for staging can not be insufficient for expressions. In this study; using of the computer application which includes application of artificial staging, decorating and tools alternative to the techniques of the television course programs at present is discussed which is defined as the technique of compositing process. These different computer applications combining with the real images that are shot in a television studio or outdoor locations of the person who lectures, come together with the artificial images produced by the computer can bring some advantages to the producers and to the viewers (students). tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Uzaktan eğitim tr_TR
dc.subject Televizyon programları tr_TR
dc.subject Bileşim işlemi tr_TR
dc.subject Bilgisayar animasyon tr_TR
dc.subject Kamera eşleme tr_TR
dc.subject Kamera izleme tr_TR
dc.subject Distance education tr_TR
dc.subject Television programs tr_TR
dc.subject Compositing process tr_TR
dc.subject Computer animation tr_TR
dc.subject Camera matching tr_TR
dc.subject Camera tracking tr_TR
dc.title Bilgisayarda (sahne ve dekor amaçlı) üretilen sanal uygulamaların uzaktan eğitim televizyon programlarına uyarlanması tr_TR
dc.title.alternative The adaptation of virtual applications (for the purpose of building stage and set) that produced through computer to television programmes of distance education tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 3
dc.identifier.startpage 81
dc.identifier.endpage 96


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account