Selcuk University Digital Archive Systems

Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı laser ve ajanların dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisi-sem çalışması

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ataoğlu, Tamer
dc.contributor.author Çavdar, Ezgi
dc.date.accessioned 2018-09-25T11:24:03Z
dc.date.available 2018-09-25T11:24:03Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.citation Çavdar, E. (2016). Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı laser ve ajanların dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisi-sem çalışması. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış doktora tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12665
dc.description.abstract Dentin tübülleri çok sayıda bireyde ağız ortamına açılmasına rağmen sadece bir kısmında dentin hassasiyeti oluşturur. Bu çalışmada dentin hassasiyetinde kullanılan ajanların, lazerlerin ve kombinasyonlarının dentin tübüllerini kapatmadaki etkinliğinin in vitro olarak incelenmesi amaçlanmıştır. Bu çalışmada üçüncü büyük azı dişlerden 80 adet dentin örneği elde edilmiş ve sekiz farklı uygulama grubuna ayrılmıştır. Bu gruplar:1) Asidulo fosfat florür jeli (APF jel) ,2) bond, 3) Gluma, 4)Nd:YAG lazer,5) Er:YAG lazer,6) Nd:YAG lazer+gluma, 7) Er:YAG lazer+gluma ve 8)uygulama yapılmayan kontrol örneklerinden oluşmaktadır. Tüm örneklere smear tabakasını kaldırmak ve dentin tübüllerini açığa çıkartmak için %1'lik sitrik asit uygulandı. Örneklerin yarısı uygulamaları takiben 4 saat boyunca yapay tükürükte bekletildi ve elektrikli diş fırçasıyla 30 saniye boyunca fırçalandı. Bütün örnekler dentin tübüllerinin kapanması ve yüzey morfolojisini görüntülemek üzere SEM'de incelendi. Nd:YAG+ Gluma ve APF jel açık dentin tübül sayısını azaltma ve tübül çaplarını daraltma açısından diğer ajanlardan istatiksel olarak anlamlı şekilde daha etkili bulundu (p<0.05). Fırçalama sonrası tüm gruplarda açık dentin tübül sayısının arttığı, fırçalamaya en dirençli örneklerin Nd:YAG+Gluma grubunda olduğu bulundu. Kontrol örnekleriyle karşılaştırıldığında tüm uygulamaların açık dentin tübül sayısını istatiksel olarak anlamlı şekilde azalttığı görüldü (p<0.05). Çalışmada elde edilen bulgulara dayanarak, kullanılan tüm yöntem ve materyallerin tübülleri kapatma ve daraltmada etkin olduğu, fakat Nd:YAG + gluma kombinasyonunun umut verici olduğu sonucuna varıldı. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu araştırma Selçuk Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından 14102033 proje numarası ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Dentin hassasiyeti tr_TR
dc.subject Flor tr_TR
dc.subject Bond tr_TR
dc.subject Gluma tr_TR
dc.subject Dentin hypersensitivity tr_TR
dc.subject Laser tr_TR
dc.subject Fluorid tr_TR
dc.subject Dentin bonding tr_TR
dc.subject Dentin bağı tr_TR
dc.subject Lazer tr_TR
dc.title Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı laser ve ajanların dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisi-sem çalışması tr_TR
dc.title.alternative The effect of different laser types and desensitizing agents on dentin tubule occlusion- scanning electron microscope study tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account