Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Dentin hassasiyeti tedavisinde kullanılan farklı laser ve ajanların dentin tübüllerinin kapatılmasındaki etkisi-sem çalışması

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.