Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Metabolik sendrom oluşturulan ratlarda yüzme egzersizinin plazma irisin, adropin, insülin, leptin düzeyleri ve lipid parametrelerine etkileri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.