Selcuk University Digital Archive Systems

Browsing FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu by Title

Browsing FBE, Yüksek Lisans, İstatistik Koleksiyonu by Title

Sort by: Order: Results:

 • Korkmaz, Mustafa Çağatay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-01-18)
  Bu tez çalışmasında, azalan bozulma oranına sahip üç parametreli ve azalan, artan ve küvet eğrisi bozulma oranına sahip dört parametreli iki yeni yaşam zamanı dağılımı sunulmuştur. Dağılımların karakteristik özellikleri ...
 • Gencer, Gülcan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-02-01)
  Bu tez çalışmasında Weibull, Exponential Power ve Odd Weibull dağılımlarının, bilinmeyen parametreleri için en çok olabilirlik tahmin edicileri Newton raphson methodu kullanılarak hesaplanmış ve karesel hata, linex ve genel ...
 • Çökek, Nagihan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-11-02)
  Bu tez çalışmasında, Wu et al. (2011) tarafından güven aralığı oluşturmak için ileri sürülen pivot, Weibull, Burr XII ve Gompertz dağılımları için kullanılmıştır. İstatistiksel sonuç çıkarımı ilerleyen tür sansürleme altında ...
 • Genç, Ali Alper (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-03-23)
  Bu tez çalışmasında, Moyal ve beta Moyal dağılımlarını genelleştiren beta Moyal slash isimli yeni bir dağılım sunulmuştur. Dağılıma ait momentler, mod, çarpıklık ve basıklık gibi dağılımsal özellikler incelenmiştir. Olasılık ...
 • Çalık, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-06-29)
  Bu çalışmada, Türkiye'deki bölgelerin yatırım etkinliklerini hesaplamak için Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve Veri Zarflama Analizinin birleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu iki yöntemin birleştirilmesinin çok kriterli karar ...
 • Ünal, Yener (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-07-18)
  Bu tez çalışmasında, bulanık çok kriterli karar verme yöntemlerinden bulanık AHP ve bulanık TOPSIS yöntemleri üzerinde durulmuştur. Öncelikle literatürde yer alan diğer bulanık AHP ve bulanık TOPSIS modellerinden bazıları ...
 • Örs, Fatma (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-11-26)
  Bu tez çalışmasının amacı, Bulanık Çok Kriterli Karar Verme yöntemlerinden Bulanık VIKOR ve Hiyerarşik Bulanık TOPSIS yöntemlerinin sayısal bir örnek üzerinde incelenmesidir. Sayısal örnek olarak; ev seçimi/ev satın alma ...
 • Yapıcı, Nimet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2000-01-27)
  Bu çalışmada, Bulanık Doğrusal Programlama problemlerinin çözümleri için geliştirilen modeller ve sinir ağlarının bu modellere yaklaşımının genel bir değerlendirilmesi yapılmıştır. Çalışma altı bölümden oluşmaktadır. Birinci ...
 • Yanartaş, Saniye Serap (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, bulanık doğrusal regresyon analiz yöntemleri ele alınmıştır. Bu yöntemler doğrusal programlama temeline dayalı yöntemler ve bulanık en küçük kareler yöntemi olmak üzere iki ana başlık altında incelenecektir. ...
 • Akay, Özlem (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-07-01)
  Hızla değişen teknolojiyle rekabet ortamındaki firmalar tüketicinin isteklerine cevap verebilecek nitelikte çeşitli özellik, boyut ve renklerde ve çok çeşit tasarımlara sahip cep telefonları üretmektedirler. Bu çalışmada, ...
 • Karabulut, Turgut (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-05-16)
  Bu çalışmada, Erzincan ilinde MEB'e bağlı okullarda çalışan öğretmenlerin okul türlerine göre iş tatmin düzeyleri Bulanık Analitik Hiyerarşi Proses (BAHP) yöntemi ile belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışmada BAHP yaklaşımlarından ...
 • Aydıner, Öznur (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Çok değişkenli çok örnekli parametrik konum testinin varsayımlarının sağlanmadığı durumda Lawley ve Hotelling tarafından önerilen parametrik olmayan yönteme ilişkin hipotez testi programı yazılmıştır. Parametrik olmayan ...
 • Özgören, Berrin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-03-15)
  Bu çalışmada, Konya ilindeki Anadolu Lisesi, Normal Lise ve Teknik Liseden oluşan 9 farklı lisenin (Meram Anadolu Lisesi,Meram Zeki Özdemir Lisesi, Meram Ticaret Lisesi, Karatay Toki Anadolu Lisesi, Karatay İMKB Turizm ...
 • Ocak, Bengü (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010-09-21)
  Regresyon analizinde en çok kullanılan en küçük kareler yöntemi hata terimleri üzerine yapılan normallik varsayımlarının bozulması sebebiyle kullanılamamaktadır. Veri setindeki aykırı gözlemler bu sebeplerden biridir. Bu ...
 • Körez, M. Kazım (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-08-09)
  Bu çalışmada, sayıma dayalı elde edilen veriler için kullanılan Poisson Regresyon, Poisson Regresyona ait uyum iyiliği testleri, artıklar, katsayıların anlamlılık testleri ayrıca Poisson dağılımına yaklaşım testi ve Poisson ...
 • Sezer, Demet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006)
  Bu tez çalışmasında hata terimleri arasında ilişki olan iki veya daha fazla regresyon denkleminin parametre tahminleri için geliştirilen Görünüşte lişkisiz Regresyon (G R) Yöntemi ele alınmış ve parametre tahminlerinin ...
 • Eteman, Volkan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-01-23)
  Güvenilirlik teorisinde bir birimin yaşam zamanı modelleyen dağılımın parametrelerinin tahmin edilmesi önemli bir problemdir. Bu tahminlerin elde edilmesinde tam örneklemler kullanılabileceği gibi sansürlü örneklemlerde ...
 • Öztüre, Ayşe (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010)
  Bu çalışmanın amacı; yatarak tedavi gören ve polikliniğe başvuran hastaların demografik karakterlerini ortaya çıkarmak, hasta memnuniyetini etkileyen faktörleri ve hasta memnuniyet-memnuniyetsizliği ile ilişkili faktörleri ...
 • Gencer, Erol (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008)
  Bu çalışmada, iki-yönlü tabakalı örneklemede, tabaka örnek hacimlerinin orantılı olarak tabakalardan seçilmesinde alternatif bir metot sunulmuştur. Bu amaçla 1960 yılında Bryant, Hartley ve Jessen tarafından geliştirilen ...
 • Akdoğan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011-07-28)
  Bu tez çalışmasında, ilerleyen tür Tip I grup sansürlü örnekleme ele alınmıştır. Kullanılan bazı dağılımların parametrelerin en çok olabilirlik tahmin edicileri ve asimptotik güven aralıkları ilerleyen tür tip I grup ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account