Selcuk University Digital Archive Systems

Diatomitin su yalıtım membranlarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilecek performans artışlarının analiz edilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pehlivan, Erol
dc.contributor.author Kısa, Hilmi
dc.date.accessioned 2018-09-11T10:42:51Z
dc.date.available 2018-09-11T10:42:51Z
dc.date.issued 2015-07-27
dc.identifier.citation Kısa, H. (2015). Diatomitin su yalıtım membranlarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilecek performans artışlarının analiz edilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12456
dc.description.abstract Su yalıtım membranları için, bina yapı ömrü ve bina dayanıklılığı açısından en büyük tehdit suyun yapıya girmesidir. Bina yapısına giren su; yapıların taşıyıcı kısımlarını korozyona uğratarak yük taşıma kapasitesinin önemli derecede düşürür. Bina yapı bileşeni içerisinde bulunan su, kış aylarında donarak, yaz aylarında ise buharlaşarak beton bütünlüğünün bozulmasına ve çatlakların oluşmasına neden olmaktadır. Suyun betona girmesi, binalarda insan sağlığı açısından zararlı küflerin, mantarların ve bazı organik maddelerin oluşumuna yol açar. Kimyasallara karşı dayanım sonrası uygulanan su geçirmezlik deneyinde, diatomit dolgulu su yalıtım membranı 62 kPa yüksek su basıncına dayanmıştır. Fakat kalsit dolgulu su yalıtım membranı ise 18 kPa düşük su basıncında, su geçirmezlik özelliğini kaybetmiştir. Bunun nedeni membran üretiminde kullanılan kalsitin, %10'luk H2SO4, %5'lik, HNO3, %10'luk HCl ve %10'luk CH3COOH derişimlerdeki asitlere maruz kalarak yapısının bozulması ve mikro gözenekler oluşturmasıdır. Diatomit dolgulu su yalıtım membranı asitlere karşı direnç göstermiş ve yapısı bozulmamıştır. Diatomit, kalsite göre daha hafif ve kimyasal kararlılığı daha fazla olan bir yapı malzemesidir. Hafif membran üretimi bina yük taşıması, nakliye işlemlerindeki kolaylık açısından önemli avantajlar sağlayacaktır. Bu çalışmada gerçekleştirilen diatomit katkılı yeni su yalıtım membranı, kalsit katkılı membranlardan daha fazla kullanım ömrüne sahip olacaktır. Bu tezde, üretilen diatomit dolgulu su yalıtım membranı, kalsit dolgulu su yalıtım membranı ile mukayese edilmiş ve üretilen yeni membranın daha iyi performans değerlerine sahip olduğu görülmüştür. tr_TR
dc.description.abstract Water entering into insulating membranes causes a threat to building structures in terms of their life and strength. Water entering the building structure causes corrosion to the carrier portion of the buildings and highly decreases their load carrying capacity. Water in the structure of building integrity, freezes in winter, and evaporates in summer and leads to formation of cracks and damages to the concrete. In the buildings; water which enters into the concrete leads to the formation of some organic materials, mold and fungi which are dangerous for the human health. Waterproofing membranes with diatomite have more thickness than the membranes which are produced with calcite. Diatomite membrane reached 3 mm thickness in 35 kg, but calcite membrane has reached the same thickness in 40 kg. Diatomite increased the power of water resistance membrane against acidic chemicals. After the chemical resistance against water resistance test, the diatomite-filled prototype sample yielded a higher water resistance to the pressure of 62 kPa. However, the calcite-filled waterproofing membrane lost its waterproofing properties in low pressure values such as 18 kPa. This is because the calcite can expose to 10% H2SO4, 5% HNO3, 10 % HCl and 10% CH3COOH acids which are used in the production of membrane and they enter the micro pores of calcite and changes its structure. Diatomite membrane resisted against acids and did not change its properties. Diatomite is a building material which is lighter and has much more chemical stability than calcite. Light membrane production will get advantage for carrying and carrying load of building. In this research, diatomite waterproofing membrane has more life than the calcite waterproofing membrane. In this thesis, the diatomite filled prototype membranes were compared with calcite filled membranes and it was seen that these new produced membranes have suitable performance values. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Diatomit tr_TR
dc.subject Dolgu malzemesi tr_TR
dc.subject Membran tr_TR
dc.subject Su yalıtımı tr_TR
dc.subject Diatomite tr_TR
dc.subject Filler material tr_TR
dc.subject Membrane tr_TR
dc.subject Waterproofing tr_TR
dc.title Diatomitin su yalıtım membranlarında dolgu malzemesi olarak kullanılmasıyla elde edilecek performans artışlarının analiz edilmesi tr_TR
dc.title.alternative Analyzing performance increases by using diatomi̇te in water proofing membranes as padding material tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account