Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Koroner kalp hastalarında asimetrik dimetil arjinin (ADMA) düzeyleri ve dimetilarjinin dimetilamino hidrolaz (DDAH, E.C. 3.5.3.18) enziminin genetik varyasyonunun incelenmesi

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.