SBE, Yüksek Lisans, Tarih Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Akbaş, Emrah (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-20)
  Geçmişten günümüze kadar gelen yazılı belgeler, tarihin aydınlatması bakımından fazlaca önem arz etmektedir. Osmanlı Devleti tarih sahnesinden çekilirken, kültürü, sosyal, idari, ekonomik, hukukî yapıları ve şehir hayatı ...
 • Kıztanır, Dilek (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  IX ve XI.Yüzyılda, Doğu Anadolu Bölgesi’nde varlıklarını sürdüren Ermeni sülalelerinden biri de Kars/Ani coğrafyasında hüküm süren Bagratuni sülalesi olmuştur. Bagratuniler, soylarını Kral Davud’a bağlamışlar ve Yahudi ...
 • Gürbüz, İrem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-22)
  Tarih boyunca çocuklar, toplumun en zayıf kesimini oluşturmuşlardır. Bu durum onların, haklarının ihlal edilmesine ve hor görülmelerine neden olurken dolaylı olarak da, fiziksel ve ruhsal gelişimlerini olumsuz yönde ...
 • Özan, Fatma (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-06-05)
  Antik Lykaonia Bölgesi'nin merkezi olan Iconium şehri, coğrafi konumu sayesinde her dönemde büyük öneme sahip olmuştur. Kuzey- güney, doğu- batı yönlü yolların arasında bir kavşak noktası halinde bulunması, kentin önemini ...
 • Tokatlı, Şule (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-08-16)
  1924 yılı, İstanbul doğumlu olan Metin Toker; Galatasaray Lisesi'nde başarılı bir öğrencilik döneminin ardından, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde Fransız Filolojisi eğitimi almıştır. Döneminin önemli gazetelerinden ...
 • Arslan, Pervin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-09)
  Türkiye ile Yunanistan'ın Batı Bloğu ile bütünleşme süreci 1950'li yılların başlarına kadar ikili ilişkilerine olumlu yansırken, 1950'lerin ortalarında patlak veren Kıbrıs krizi ile birlikte ilişkilerde yeni bir döneme ...
 • Coşkun, Sevil (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018)
  Horasan ve Kuzey Hindistan'ı içine alarak döneminin en güçlü devleti haline gelen Gazneliler, Selçuklu Türkmenlerinin yurt arayışı ile elinde bulundurduğu gücünü Tuğrul ve Çağrı Beylere kaptırmıştır. Tuğrul ve Çağrı Beylerin ...
 • Ellik, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-05-30)
  Türk-İslâm devletlerinden birisi olan ve XI. yüzyılın ikinci yarısından sonra İslâm dünyasının en büyük siyasi gücü haline gelen Büyük Selçuklu Devleti, hem Türk hem de İslâm tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu devleti ...
 • Işık, Özlem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-04-05)
  Bu çalışmada 1838-45 tarihli Ereğli nüfus defterleri incelenmiş, XIX yüzyılın ortalarında Ereğli kazasına bağlı köylerin demografik yapısı üzerinde durulmuştur. Kayıtlara göre 1838-45 yılları arasında Ereğli kazasına bağlı ...
 • Çil, Hikmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-16)
  Osmanlı Devlet'i fetihlerle sınırlarını genişletmiş; hem geniş bir zaman diliminde hüküm sürmüş hem de büyük bir devlet olmuştur. Bu da haliyle, basit bir kurumsal yapıya işaret etmez. Tek başına uzun bir süre varlığını ...
 • Gülgönül, Ebubekir (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-10-13)
  Osmanlı vergi sisteminde farklı bir yeri olan Atçekenlik sistemi içerisinde yer alan Esbkeşan mukataasının 1831 nüfus sayımında elde edilen verilerin incelenmesi ve analizi esasına dayandırılan bu çalışma, birkaç yönüyle ...
 • Karatekir, Eray (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-09-18)
  İnsanlar eski dönemlerden beri yaşamın bir gereği olarak bir veya birkaç liderin öncülüğünde birleşip, kimi zaman küçük kabileler kimi zaman ise dünya çapında uygarlıklar meydana getirmişlerdir. Hint-Avrupa kökenli bir ...
 • Hasangarayev, Tural (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-07-28)
  Azerbaycan Demokratik Cumhuriyeti zamanı 1919 yılında kurulan Komünist gazetesi Azerbaycan solcularının en önemli gazetesi olmuştur. Azerbaycanda Sovyet iktidarı kurulduktan sonra bu gazete yeni sovyet cumhuriyyetinin resmi ...
 • Atila, Nermin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-06-05)
  M.Ö. II. bin yılda Anadolu'da, Boğazköy - Hattuša merkezli kurulan Hitit Devleti buradan Anadolu'ya yayılmıştır. Hititlerin hem dini hem de siyasi başkenti olan Boğazköy- Hattuša imparatorluğun sonuna kadar başkent olma ...
 • Özden, Mustafa Kemal (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2015-05-07)
  Bu çalışmanın amacı, 1844-1845 (H.1260-1261) yıllarında Anamur kazasının sosyal, iktisadî ve malî yapısını ortaya koymaktır.1844 yılında Anamur kazası, Karaman eyaleti İç-il sancağına bağlı bir kazadır.Osmanlı Devleti ...
 • Tutar, Ayşe Yürekli (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-03-02)
  Sicil, Osmanlı Devleti'nin son yıllarına kadar devam eden şer'î mahkemelerde, kadı ya da nâibi tarafından tutulan kayıtların toplandığı defterlerdir. Bu defterlere "Şer'iye Sicilleri veya Kadı Defterleri" de denilmektedir ...
 • Mertek, Mehmet (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2018-02-23)
  Anadolu da Neolitik dönemden başlayıp düzenli bir yerleşim olmuştur. Bu yerleşimler genelde su kenarlarının olduğu ve verimli toprakların olduğu ovalarda olmuştur. Dönemin önemli yerleşim yerlerinden olan Konya Ovası'ndaki ...
 • Acar, Gülsün (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-12-15)
  Türkiye'de Eskiçağ Tarihinin serüveni yerellik ve evrensellik arasında sıkışmış bir alan olarak yerini almış ve bu yerini korumaktadır. Eskiçağ biliminin ve arkeolojinin mecz edilebilme süreci aşılamadığı gibi, bu alandaki ...
 • Iadigarov, Emin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017)
  Sunulan bu Yüksek Lisans tezinin konusu Türkiye için her zaman stratejik önemini koruyan doğu komşumuz Güney Kafkasya'nın tarihinde dikkati çeken 1917–1918 yılları Güney Kafkasya Federasyonu dönemini kapsamaktadır. Güney ...
 • Odabaş, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2017-02-17)
  İslam dini ile insanları tanıştırmak adına Cihad ve Gaza ruhu ile hareket eden Müslümanlar kısa sürede Arap Yarımadası, Bizans Hudutları, İran, Şam, Mısır, Kuzey Afrika ve İspanya'da siyasi hâkimiyet kurmuşlar, Akdeniz ...

View more