Selcuk University Digital Archive Systems

Lastik atığının kompozit yapımında değerlendirilmesi

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ahmetli, Gülnare
dc.contributor.author Aydın, Pınar
dc.date.accessioned 2018-09-07T13:53:49Z
dc.date.available 2018-09-07T13:53:49Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier.citation Aydın, P. (2015). Lastik atığının kompozit yapımında değerlendirilmesi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12395
dc.description.abstract Bu çalışmada atık lastik tozu epoksi reçinede dolgu malzemesi olarak kullanılmış ve çevre sorununa bu şekilde bir çözüm getirilmesi denenmiştir. Çalışmada 2 tür epoksi reçine: bisfenol-A (NPEL 128) ve bisfenol-A/F (NPEF 164X) ile 4 tür atık lastik karışımı kullanılarak kompozitleri oluşturulmuştur. Lastik atığı (LA) epoksi reçineye kütlece % 10-% 50 oranlarında ilave edilerek dolgu maddesi miktarının ve epoksi reçine türünün kompozit özelliklerine etkisi incelenmiştir. Kompozitlerin morfolojisi X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile karakterize edilmiştir. LA için en uygun kütle seviyesi NPEF için % 10, NPEL için % 20 olarak belirlenmiştir. Saf epoksiye göre kompozitlerin çekme dayanımı ve Young modülü değerleri kritik LA seviyelerinde sırasıyla % 21,8-33,8 ve % 33,6-58,8 olarak artmıştır. Kompozitlerin TGA analizi, % 30 LA oranına kadar saf epoksi reçinesinin termal dayanıklılığını arttığını göstermiştir. 14 günlük daldırma için saf NPEF'in denge su sorpsiyonu % 0,172; saf NPEL'in % 0,097 olarak belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, it was tried to find a solution to an environmental problem in this way that using waste tire dust as an filler in epoxy resin . Using mixture of two types of epoxy resins; (bisfenol-A (NPEL 128), bisfenol-A/F (NPEF 164X) and four types waste tires composite is formed in this work. It was investigated effect on the properties of the composite of type epoxy resin and amount of filler by added the waste tire (wt) to epoxy resin ratio by mass of 10% -50%. Morphology of composites were characterized with x-ray diffraction (XRD) and electron microscopy (SEM). Optimum mass level was determineted for wt in NPEF %10 and in NPEL %20. To the pure epoxy, tensile strength of composites and Young's modul values is increased on the critical levels of WT from 21.8 to 33.8% and from 33.6 to 58.8% respectively. TGA Analysis of composites has shown that up to 30% of ratio wt by increases the thermal stability of pure epoxy resin. It was determineted that balance water sorption values of NPEF and pure NPEL %0,172 , %0,097 for 14 days immersion respectively. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması BAP tarafından 14201030 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Lastik atığı tr_TR
dc.subject Epoksi reçine tr_TR
dc.subject Kompozit tr_TR
dc.subject Waste tire tr_TR
dc.subject Epoxy resin tr_TR
dc.subject Composite tr_TR
dc.title Lastik atığının kompozit yapımında değerlendirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Evaluation of waste tire in composite construction tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account