Selcuk University Digital Archive Systems

Epoksi/MWCNT ve epoksi/BN kompozit malzemeler

Show simple item record

dc.contributor.advisor Özaytekin, İlkay
dc.contributor.author Türedi, Hamza Ercan
dc.date.accessioned 2018-09-07T13:53:03Z
dc.date.available 2018-09-07T13:53:03Z
dc.date.issued 2015-07-24
dc.identifier.citation Türedi, H. E. (2015). Epoksi/MWCNT ve epoksi/BN kompozit malzemeler. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12393
dc.description.abstract Bu çalışmada, çok duvarlı karbon nanotüpleri (MWCNT) ve bor nitrür (BN) nanopartikülleri iki farklı pH ortamında setiltrimetilamonyum bromür (CTAB) ile işlevselleştirilmiştir. Kompozit hazırlamak için kullanılan MWCNT-CTAB ve BN-CTAB parçacıkları, oda sıcaklığında, bir bisfenol A (DGEBA) tipi epoksi reçinesi (ER) sistemi içinde dağıtılmıştır. Elde edilen kompozitlerin karakterizasyonu taramalı elektron mikroskobu (SEM), X-Işını kırınımı (XRD), termal gravimetri (TGA) ve mekanik testler uygulanarak yapılmıştır. Yüzey modifikasyonunun, elde edilen kompozitlerin elektriksel iletkenliklerine etkisi dört nokta tekniği ile belirlenmiştir. TGA analizi BN kompozitte önemli ölçüde, 400 ºC'nin üzerindeki sıcaklıklarda saf ER' nin termal stabilitesini arttırdığını göstermiştir. Nanokompozitlerin sertleşme derecesi, FTIR spektrumları Beer-Lambert yasası kullanılarak saf ER' ye göre değerleri yaklaşık olarak aynı hesaplanmıştır. Elde edilen kompozitlerden en iyi elektrik iletkenliği ER / MWCNT-CTAB (pH 5.5) göstermiştir. Kompozitlerin yüzey sertliği, Young modülü ve gerilme mukavemeti incelenmiştir. ER / MWCNT-CTAB (pH 5.5) kompozit yüzey sertlik değeri, diğer kompozitlere göre daha yüksek bulunmuştur. Kompozitlerin morfolojileri X-ışını kırınımı (XRD) ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılarak karakterize edilmiş ve elde edilen sonuçlar karşılaştırılarak incelenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and boron nitride (BN) nanoparticles are functionalized with cetyltrimethylammonium bromide in two different pH environment. The MWCNT-CTAB and BN-CTAB particles are used to prepare composites at room temperature is dispersed in a bisphenol A (DGEBA) type epoxy resin system. The characterization of the obtained composite scanning electron microscope (SEM), X-Ray Diffraction (XRD), thermal gravimetric (TG) and the mechanical testing was conducted by applying. The surface modification effect on the electrical conductivity of the composite obtained was determined by a four-point technique. TGA analysis substantially of BN composite at temperatures above 400 ºC showed that increasing the thermal stability of the pure epoxy. The degree of hardening of the nanocomposite, FTIR spectra, values based on pure epoxy calculated using the Beer-Lambert law is about the same. The best electrical conductivity of the resulting composite ER / MWCNT-CTAB (pH 5.5) showed. Of composites, surface hardness, Young's modulus, tensile strength was investigated. ER / MWCNT-CTAB (pH 5.5) composite surface hardness values were higher than other composites. Morphology of composites, X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM) using-characterized and results obtained were compared. tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması BAP tarafından 14201073 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Karbon nanotüp tr_TR
dc.subject Bor nitrür tr_TR
dc.subject Epoksi tr_TR
dc.subject Nanokompozit tr_TR
dc.subject Carbon nanotubes tr_TR
dc.subject Boron nitride tr_TR
dc.subject Epoxy tr_TR
dc.subject Nanocomposite tr_TR
dc.title Epoksi/MWCNT ve epoksi/BN kompozit malzemeler tr_TR
dc.title.alternative Epoxy/MWCNT and epoxy/BN composite materials tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account