Show simple item record

dc.contributor.advisor Özaytekin, İlkay
dc.contributor.author Yılmaz, Esra
dc.date.accessioned 2018-09-07T13:28:55Z
dc.date.available 2018-09-07T13:28:55Z
dc.date.issued 2015-06-26
dc.identifier.citation Yılmaz, E. (2015). Manyetik nanokompozitlerin sentezi. Selçuk Üniversitesi, Yayımlanmış yüksek lisans tezi, Konya. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12391
dc.description.abstract Bu yüksek lisans tez çalışmasında hidrotermal yöntemle katyonik yüzey aktif madde (CTAB) kullanılarak Fe3O4 ve NiFe2O4 nanopartikülleri hazırlanmıştır. Bununla birlikte poliol yöntemi ile iyonik likit (1-butil-3-metil-imidazolyum tetrafloroborat BMIMBF4) ortamında Mn3O4 elde edilmiştir. Bu nanopartiküllerin, yapısal, spektroskopik, morfolojik, manyetik ve elektriksel özellikleri detaylı olarak çalışılmıştır. Nanopartiküll/polibenzimidazol hibrit yapıları, kaplamanın homojen olması açısından iyonik likit (1-butil-3-metil-imidazolyum bromür [BMIM]Br) ortamında hazırlanmıştır. Elde edilen nanopartikül kompozitleri için SEM, TEM, XRD, FT-IR, VSM ve TGA analizleri yapılmış ve yapıları aydınlatılmıştır. Anahtar Kelimeler: polibenzimidazoller, iyonik likit, süperparamanyetik nanokompozitler tr_TR
dc.description.abstract In this master thesis, NiFe2O4 using Fe3O4 nanoparticles were prepared with hydrothermal method by cationic surfactant (CTAB). However Mn3O4 were obtained in ionic liquid media (1-butyl-3-methyl-imidazolium tetraflouroborate BMIMBF4) with the polyol method. The spectroscopic, morphological, magnetic and electrical properties of this nanoparticles structural were studied in detail. For the homogeneous coating of nanoparticles/polybenzimidazoles hybrid structure was prepared the ionic liquid (1-butyl-3-methyl-imidazolium bromide [BMIM]Br) in medium. The resulting composite nanoparticles were performed SEM, TEM, XRD, FT-IR, VSM and TGA analyzes and nanocomposite structures were illuminated. Keywords: polybenzimidazoles, ionic liquids, superparamagnetic nanocomposites tr_TR
dc.description.sponsorship Bu tez çalışması BAP tarafından 14201026 nolu proje ile desteklenmiştir. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.subject Polibenzimidazoller tr_TR
dc.subject İyonik likit tr_TR
dc.subject Süperparamanyetik nanokompozitler tr_TR
dc.subject Polybenzimidazoles tr_TR
dc.subject Ionic liquids tr_TR
dc.subject Superparamagnetic nanocomposites tr_TR
dc.title Manyetik nanokompozitlerin sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis of magnetic nanocomposite tr_TR
dc.type Thesis tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account