Selcuk University Digital Archive Systems

Remarques sur le concept de traduction et les faits traductionnels dans les milieux communicationnelles

Show simple item record

dc.contributor.author Çamdereli, Mete
dc.date.accessioned 2018-09-07T07:24:58Z
dc.date.available 2018-09-07T07:24:58Z
dc.date.issued 2002
dc.identifier.citation Çamdereli, M. (2002). Remarques sur le concept de traduction et les faits traductionnels dans les milieux communicationnelles. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (14), 213-220. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12372
dc.description Url: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/567 tr_TR
dc.description.abstract Çeviri konusuna geniş bir izdüşüm sağlayan bu makalede, kişiler ve toplumlar arası iletişimde öncelikli bir rol oynayan çeviri ve çeviri olguları seçmeci bir bakışla ele alındı. Yapılan değerlendirmeler, çevirinin yalnızca bir dilsel işlem olmadığını, ama aynı zamanda diller arasında iletişimi sağlayan bir 'üst-iletişim aracı' olduğunu ortaya çıkardı. Çeviri işlemlerinin sıradan bir anlam aktarımı niteliği taşımadığı, kendine özgü teknikleri bulunduğu, özellikle bir dilden diğerine aktarılan bildirilerin anlamsal ve işlevsel eşdeğerliliklerinin sağlanması gerektiği üzerinde duruldu. Kuramsal sorunlar çerçevesinde, çeviribilim olgusuyla birlikte çeşitli çeviri tutumlarına -sözcüğü sözcüğüne, yorumlu, göndermeli, vbg- ilişkin bilgilere de yer verilen makalede, aynca, alan bilgisi, iletişim durumu, bağlam, kültür ve uygarlık gibi terim ve kavramların çeviri işlemlerinde ne denli önemli olduğu vurgulandı. Son çözümlemede, çevirinin insanlar, kültürler, uygarlıklar arasındaki köprü işlevini bugün de tüm yoğunluğuyla sürdürdüğü gözler önüne serildi. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Çeviri tr_TR
dc.subject Translation tr_TR
dc.subject İletişim tr_TR
dc.subject Communication tr_TR
dc.title Remarques sur le concept de traduction et les faits traductionnels dans les milieux communicationnelles tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 213
dc.identifier.endpage 220


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account