Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Yerel kamu politikalarının belirlenmesinde sivil toplum kuruluşlarının rolü: Konya örneği

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.