Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kum/geotekstil arayüzey kayma dayanımının kesme kutusu deneyleri ile belirlenmesi

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.