Selcuk University Digital Archive Systems

Tüketici olarak çocuk ve ailenin satın alma kararlarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Gülerarslan, Aşina
dc.date.accessioned 2018-09-05T06:50:26Z
dc.date.available 2018-09-05T06:50:26Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Gülerarslan, A. (2011). Tüketici olarak çocuk ve ailenin satın alma kararlarına etkisi. Selçuk İletişim, 6, (4), 126-137. tr_TR
dc.identifier.issn 1302-2865
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12300
dc.description Url: http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000087 tr_TR
dc.description.abstract Çekirdek aile yapısı ile birlikte aile içindeki rollerde de değişimler yaşandığı söylenebilir. Özellikle büyük kentlerde nufus planlaması, eğitim düzeyindeki yükselme, ekonomik ve sosyal şartlar gibi birçok nedenden dolayı hanedeki çocuk sayısında bir azalma görülse de yaşanan teknolojik, ekonomik, kültürel ve sosyal değişimlerle birlikte çocukların aile içindeki etkinliklerinin arttığına ve bu etkinliğin özellikle de ailenin satınalma davranışları üzerinde olduğuna dair önemli ipuçları bulunmaktadır. Nufusun önemli bir bölümünü oluşturan çocuklar artık sadece nesillerin devamı açısından değil ekonomik açıdan da önem arz eder duruma gelmiştir. Günümüzde çocuklar ekonominin itici gücü olarak görülmekte ve pazarlama alanında önemli bir hedef grubu oluşturmaktadır. Yaşanan toplumsal değişimler neticesinde geleneksel aile yapısında yaşanan farklılaşmalar ailedeki (hanenin) satınalma kararlarına etkili olan üyelerin farklılaşmasına yol açmış, ailenin tüketim alışkanlıklarında çocuklar geçmişten farklı olarak daha etkin bir konuma yerleşmiştir. Bu durumda çocukların aileleri üzerindeki satınalma kararını etkileme / satınaldırma güçleri farklı ürün kategorilerinin pazarlayıcıları açısından stratejik bir önem sahiptir. Gerek tüketiciye ulaşmada kullanılacak pazarlama iletişimi araçlarının seçimi gerekse seçilen araçlar aracılığıyla iletilecek mesajların yaratılmasında bu genç ve değerli kitlenin anlaşılması zorunlu görünmektedir. tr_TR
dc.description.abstract It can be said that there are some changes in the roles within the family with the structure of the nuclear family. Although there seems to be a decrease in the number of the children in the family beceuse of population planning, the increase of the education level, economic and social circumstances, especially in big cities, there are important clues that the efficiency of children raises especially on the families’ purchasing behaviors with the technological, economic, cultural and social changes. Children, who constitute significant portion of the population, are now not only important for the continuation of the generation but also for the economically .Nowadays children are seen as pushing power of the economy and they constitute an important target group for the marketing area. As a result of social changes, differentiations of traditional family structure effects the family members who have influence on purchase decisions and children become more influential in consumption behaviors of the family. In this instance, influence of children on purchase desicions of the family has strategic importance for the marketers of the different categories. It seems essential to understand this young and valuable part of the society for both selection of marketing communication tools which will be used to reach consumer and the creation of the messages which will be used for this communication. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Çocuklar tr_TR
dc.subject Tüketim tr_TR
dc.subject Aile satınalma kararı tr_TR
dc.subject Children tr_TR
dc.subject Consumption tr_TR
dc.subject Family purchasing decision tr_TR
dc.title Tüketici olarak çocuk ve ailenin satın alma kararlarına etkisi tr_TR
dc.title.alternative Children as consumer and effects for family purchase decisions tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 6
dc.identifier.startpage 126
dc.identifier.endpage 137


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account