2011, Cilt 26, Sayı 2

 

Recent Submissions

  • Uyaner, Mesut; Güvensoy, Serdar (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2011)
    Bu çalışmada düşük hızlı darbeye maruz E-camı/epoksi filaman sarım kompozit boruların dinamik cevabı araştırılmıştır. Uygulanacak yöntem Sonlu Elemanlar Yöntemi olup bu çalışma bilgisayar analizi sonuçlarının yorumlanmasına ...
  • Serdaroğlu, Neslihan; Yıldırım, H. Hami (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2011)
    Çalışmada, kıyı alanlarının kamusal mal olması ve kamu yararına kullanılması zorunluluğundan hareketle, Türkiye’deki kıyı alanlarının kullanımı, kamu yararı kavramı bağlamında irdelenmiştir. Ayrıca, kavramın günümüze kadar ...
  • Özdemir, Celalettin; Öden, Muhammed Kamil (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2011)
    In the present study, the decolorization of C.I. Reactive Orange 127 (RO 127) and C.I. Reactive Yellow 145 (RY 145) by modified-Fenton process (Fe0/H2O2) was investigated. The experiments were carried out to determine the ...

View more