2010, Cilt 25, Sayı 4

 

Güncel Gönderiler

 • Turan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
  Akören (Konya güneyi) yöresinde, otokton Geyikdağı Birliği ile allokton Bozkır Birliğine ait Mesozoyik istifleri ve bunları açılı uyumsuzlukla örten Neojen birimleri yüzeylemektedir. Bu çalışma ile yörenin stratigrafik/tektonik ...
 • Uzbaş, Burhan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
  Betonun yaygın olarak kullanılan bir yapı malzemesi olduğu herkes tarafından bilinmektedir. Betonun kullanım alanlarından birisi de endüstriyel çelik yapılarda yangına karşı dayanımının artırılması amacıyla koruyucu ...
 • Harsha, Senusi M. (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
  Two marines transgressive and regressive cycles are recognized during the Cretaceous time; one is represented during Early Cretaceous, when the Sirt area was still an arch. In this cycle, the sedimentation had only taken ...
 • Turan, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
  Beyreli çevresinde, Toroslar’ın allokton dilimlerinden Aladağ  Birliğine ait ve Orta Karbonifer’den Erken Kretase’ye kadar yaş veren istifler yüzeyler. Bu istifler Orta Torosların en üst alloktonu olup, Gevne napı olarak ...

Daha Fazla