2010, Cilt 25, Sayı 2

 

Recent Submissions

  • Erdem, Rahmi; Yıldırım, Hami; Çiftçi, Çiğdem; Dülgerler, Osman Nuri; Çıbıkdiken, Ali Osman; Levend, Sinan; Erdoğan, Abdullah (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
    Sille, kimine göre bir Rum köyü, kimine göre Anadolu’nun ortasında hem Rumların, hem Türklerin Ortodoks Hristiyan ve Müslüman olarak birlikte yaşamış  oldukları, tarihi çok eskilere dayanan bir Anadolu yerleşmesidir. 19. ...
  • Yazıcı, Şemsi; Anuk, Didem; Arel, Hasan Şahan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
    Bu çalışmada değişik oranlarda metakaolin içeren çimento harçların basınç ve eğilme dayanımlarına zamanın ve değişik hızlandırılmış kür yöntemlerinin etkisi incelenmiştir. Bu amaçla %5, %10, %15 ve %20 oranlarında ...
  • Yıldız, Mustafa; Ürün, Elvan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2010)
    Betonarme yapısal elemanlar deniz ortamlarında veya sülfatlı su içeren zeminlere yerleştirildiği zaman sülfat iyonunun varlığı bu tür elemanlarda bozulmalara neden olur. Türkiye’de İç Anadolu’nun güneyinde Konya’dan ...

View more