2009, Cilt 24, Sayı 2

 

Recent Submissions

 • Yarar, Alpaslan; Onüçyıldız, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Hidrolojik modelleme çalışmalarında, bilindiği halde ölçülemeyen veya hesaba katılmayan bazı değerler mevcuttur. Yapay Sinir Ağları gibi modelleme araçları bu gibi değerlerin yokluğunda oldukça iyi sonuçlar vermektedir. ...
 • Küçükçongar, Sezen; Sevimli, Mehmet Faik; Yel, Esra (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Klor en yaygın olarak kullanılan dezenfektandır ve sulardaki doğal organik maddeler (DOM) ile reaksiyona girerek dezenfeksiyon yan ürünlerini (DYÜ) oluşturmaktadır. DYÜ’lerin en yaygın iki türü trihalometan (THM) ve ...
 • Koralay, Tamer; Zoroğlu, Oğuz; Kadıoğlu, Yusuf Kağan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Fiamme yapıları piroklastik kayaçlar içerisindeki yassılaşmış, koyu renkli ve camsı kapanımlar olarak tanımlanır. Fiammeler pek çok kaynaklaşmış  ve kaynaklaşmamış  ignimbiritlerin karakteristik özelliği olarak  ...
 • Doğanalp, Serkan; Turgut, Bayram (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Günümüzde mühendislik yapılarının kontrolü, yatay ve düşey yöndeki yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Yapıların kontrolü ve yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesine ilişkin deformasyon analizleri ...
 • Olgun, Murat; Acar, M. Hilmi (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Statik olarak dengede olan  şevler dinamik kuvvetlerin etkisi altında stabilitelerini kaybedebilmektedirler. Bu çalışmada farklı magnitüd değerlerine sahip, olması muhtemel depremlerin şev stabilitesi üzerindeki etkileri ...

View more