2009, Cilt 24, Sayı 3

 

Recent Submissions

 • Başar, Mehmet Emin; Erdoğan, Hacı Abdullah (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Kentlerin gelişmesinde, kentsel mekânların ve mimari yapıların oluşmasında etkin rol oynayan bazı unsurlar vardır. Bu unsurların başında tarihi olaylar, önemli buluşlar, sosyal ve iktisadi gelişmeler yer almaktadır. Dünya ...
 • Yakar, Ferit (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Türkiye’de karayolu trafik kazaları önemli bir sorundur. Şehirlerarası trafiğe hizmet eden karayollarının yerleşim yerlerinden geçirilmesi, sorunu büyütmektedir. Karadeniz Sahil Yolu (KSY), şehirlerarası bir yol olmasının ...
 • Çay, Tayfun; Çevik, Hasan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Avrupa Birliği’ne uyum sürecinde olan ülkemizin farklı konularda eksikleri olduğu gibi arazi toplulaştırma projelerinin uygulanmasında da bazı eksikleri vardır. Türkiye’de yapılan toplulaştırma projelerinden, sadece ...
 • Durduran, S. Savaş; Durduran, Yasemin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2009)
  Bilgi teknolojilerindeki hızlı gelişme sonucunda Coğrafi Bilgi Sisteminin uygulama alanları hızla artarak sağlıkla ilgili çalışmalarda önemli bir rol oynamaktadır. Sağlık ve çevre üzerindeki CBS uygulamaları, ülkemizde ...

View more