2008, Cilt 23, Sayı 1

 

Recent Submissions

 • Hamidova, Sh. A.; Novruzova, F. A.; Agapashayeva, S. M. (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  By methods of physical‐chemical analysis (DTA, X‐ray diffraction, IR‐spectroscopy) phaseand glass formation in Li2O‐Pr2O3‐B2O3 system was researched in zone, which is enriched with boric anhydride. According to the results ...
 • Dülgerler, Osman Nuri; Yenice, Tülay Karadayı (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Toplumlar, yaşantıları boyunca, sürekli anımsanmak ve anımsatmak gereğini duyduğu her şeyi simgelemek istemişlerdir. Bu simgelemeği isteği, zamanla anıt olarak karşımıza çıkmıştır. Anıtların biçim ve nitelikleri, değişen ...
 • Koçak, Kerim; Kansun, Gürsel (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Bu çalışmada geniş bir P‐T aralığında gerçekleşen metamorfik tarihçeye sahip Ortaköy (Aksaray, Kırşehir Masifi) ve Alanya (Antalya, Alanya masifi) yörelerindeki farklı kayaçlarda gelişen granatlardaki mineralojik ve ...
 • Başçiftçi, Fuat; İnal, Cevat (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Jeodezik uygulamalarda koordinat dönüşümü yaygın olarak kullanılmaktadır. Koordinat dönüşümü ile bir koordinat sisteminde koordinatları belli olan noktaların başka bir koordinat sistemindeki koordinatları hesaplanabilmektedir. ...
 • Canan, Fatih; Bakır, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Bu çalışma konut yerleşim alanlarında güneşlenmenin, güneş kabuğu yöntemiyle kontrol edilmesini konu edinmektedir. Konya kentinde mevcutta uygulanmış ve tip özellikte olan iki toplu konut alanında, güneş kabuğu yöntemi ...
 • Yalçın, Beytullah; İnal, Cevat; Kalaycı, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  GPS baz ölçülerinin doğruluğunu etkileyen faktörlerden biriside ölçü süresidir. Bu nedenle arzu edilen doğruluğa ulaşmak için gerekli süre kadar ölçü yapılır. Başka bir deyişle optimal ölçü süresinin belirlenmesi gerekir. ...
 • Özütok, Atilla; Aköz, Ahmet Yalçın (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Deneysel bir yöntem olan fotoelastisiteden elde edilen verilerle asal gerilme farkları ve asal gerilme doğrultularına ait bilgiler doğrudan elde edilmektedir. Asal gerilmeleri veya asal gerilme bileşenlerini elde etmek ...
 • Aygün, Ahmet; Nas, Bilgehan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2008)
  Hareketli Yatak Biyofilm Reaktör (HYBR)’ler aktif çamur prosesinin bir modifikasyonudur. Proses, sentetik taşıyıcı malzeme ilave edilmiş havalandırma havuzu ve geri devirsiz çökeltme havuzundan oluşmaktadır. Bu çalışma ...

View more