2007, Cilt 22, Sayı 4

 

Recent Submissions

 • Mukhtarova, Z. M.; Bakhtiyarly, I. B.; Ajdarova, D. S.; Novruzova, F. A. (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  By methods of physical-chemical analysis the surface projection of liquidus of triple system Ge-Sm-Te was plotted on base of investigated internal sections: GeTe-Sm2Se3, SmTe-Sm5Ge3, GeTe-SmTe, Ge080Te020- Sm080Te020, ...
 • Deli, Arif; Orhan, Hükmü (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Ankara’nın yaklaşık olarak 14 km güneybatısında yer alan inceleme alanında düşük dereceli metamorfik kayaçlardan yapılı Karakaya Kompleksi (Üst Triyas) üzerine açılı uyumsuzlukla gelen Jura-Kretase yaşlı beş stratigrafik ...
 • Demirel, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, Türkiye Konut Yapı Kooperatifleri Birliği (TÜRKKONUT) tarafından yaptırılan konutların maliyetlerinin Yapay Sinir Ağları (YSA) ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla betonarme taşıyıcı sisteme haiz ve ...
 • Demirel, Yusuf (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmada, çok katlı betonarme konutların malzeme ve işgücü kaynaklarının Yapay Sinir ağları (YSA) ile tahmin edilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, 7 adet çok katlı betonarme konut projesinden malzeme ve işgücü kaynaklarına ...
 • Gülerce, Metin; İlgün, Abdulkerim (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Proje yönetimi son yıllarda önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu olgu özellikle inşaat firmaları açısından çok daha önemlidir. Bu çalışmada proje yöneticisinin veya maliyet tahmini yapan birimin işini kolaylaştırmak ve ...
 • Taştekin, M. Soner; Kara, Nail; Arslan, M. Hakan (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  İnşaatı yapılacak her yapının projelendirilmesinde, güvenlikle birlikte maliyetin düşünülmesi gerekir. Yapılan araştırmalar ülkemizde özellikle endüstri yapılarında uygulama çeşitliliğini gözler önüne sermektedir. Bu ...
 • İlgün, Abdulkerim; Atımtay, Ergin (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Bu çalışmanın konusu, tünel kalıp tekniği ile inşaa edilen çok katlı yapıların deprem yükleri altındaki dayanım ve davranışının araştırılmasıdır. Bu amaçla, tünel kalıp teknolojisi uygulanmış yapıların yatay elemanları ...
 • Güçlü, Dünyamin; Dursun, Şükrü (Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, 2007)
  Dinamik simülasyon atıksu arıtma tesislerinde işletmenin iyileştirilmesinde önemli bir araçtır. Bu çalışmada, Ankara Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin dinamik simülasyon modeli tasarlanmıştır. Öncelikle, evsel atıksu arıtma ...

View more