Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Kulu-Karacadağ volkanitlerinin 40ar/39ar jeokronolojisi Orta Anadolu-Türkiye

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.