Selcuk University Digital Archive Systems

The investigation of the temparature effect on the screw connection on steel structures

Show simple item record

dc.contributor.author Habashi, Akbar Sheidaei
dc.date.accessioned 2018-08-14T12:24:10Z
dc.date.accessioned 2012-10-23
dc.date.available 2018-08-14T12:24:10Z
dc.date.issued 2013
dc.date.submitted 2013-01-20
dc.identifier.citation Habashi, A. S. (2013). The investigation of the temparature effect on the screw connection on steel structures. Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, 28, (1), 35-40. tr_TR
dc.identifier.issn 1300‐5200
dc.identifier.issn 1304-8708
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12140
dc.description Url: http://sujest.selcuk.edu.tr/sumbtd/article/view/232 tr_TR
dc.description.abstract Recent international regulations have special terms for considering high temperature effects on steel and steel made product. Steel structures junctions are most important factor that determines these structures behavior firing and its effect on screw connection of steel structures behavior is studied by using finite difference method and ANSYS software. Results are compared with valid experimental results which finally led to appropriate responses to numerical modeling for such issues. tr_TR
dc.description.abstract Günümüz uluslararası yönetmelikler çelik ve çelikten mamul üzerine yüksek sıcaklığın etkilerini dikkate alan özel terimler ihtiva etmektedir. Çelik yapıların birleşimleri en önemli faktörlerdir. Bunlar yapıların yangına karşı davranışını belirlemektedir. Çelik yapı üzerindeki vida bağlantılarının davranışı sonlu farklarlar yöntemi ve ANSYS yazılımı kullanılarak incelenmiştir. Analiz sonuçları geçerli deney sonuçları ile karşılaştırılmış ve bu tür sorunlar için sayısal modellemeye uygun cevaplara ulaşılmıştır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi tr_TR
dc.subject Temperature tr_TR
dc.subject Screw connections tr_TR
dc.subject Steel structures tr_TR
dc.subject Finite elements method tr_TR
dc.subject Sonlu elemanlar yöntemi tr_TR
dc.subject Çelik yapılar tr_TR
dc.subject Vida bağlantıları tr_TR
dc.subject Sıcaklık tr_TR
dc.title The investigation of the temparature effect on the screw connection on steel structures tr_TR
dc.title.alternative Çelik yapılar üzerindeki vida bağlantılarına sıcaklığın etkisinin incelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi
dc.identifier.volume 28
dc.identifier.startpage 35
dc.identifier.endpage 40


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account