Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

The investigation of the temparature effect on the screw connection on steel structures

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.