Selcuk University Digital Archive Systems

FBE, Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Koleksiyonu

FBE, Yüksek Lisans, Elektrik Elektronik Mühendisliği Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Sevilmiş, Fehmi (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-01-05)
  Fosil temelli enerji kaynaklarının giderek azalması ve bu kaynakların sağlığa ve çevreye ciddi zararlar vermesi nedeniyle son yıllarda yenilenebilir enerji kaynakları konusunda çalışmalar ivme kazanmıştır. Yenilenebilir ...
 • Uçar, Kürşad (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-07-19)
  Bu çalışmada, görüntü işleme yöntemleri kullanılarak silindirik cisimlerde ölçümler ve üretim de oluşan hata tespiti yapılmıştır. Silindirik cisimlerin görüntülerini almak amacıyla elektromekanik bir düzenek tasarlanmış ...
 • Bektaş, Enes (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-12-28)
  Elektrik enerjisinin farklı şekillere dönüştürülmesi güç elektroniğinin en temel çalışma alanıdır. Dönüştürücü türlerinden biri olan DC-AC inverterlerde sabit DC gerilim, değişken frekanslı ve genlikli AC gerilime ...
 • Coşkun, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-06-22)
  Uyku evreleme solunum ve uyku hastalıklarının teşhisi ve tedavisinde önemli bir aşamadır. Uyku evreleme günümüzde polisomnografi ile yapılmaktadır. Polisomnografi (PSG), uyku ile ilgili çeşitli bozuklukların tespiti için ...
 • Şeflek, İbrahim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-07-20)
  Son otuz yılda haberleşme sistemlerindeki hızlı gelişmeler sonucu kablosuz iletişim uygulamaları her geçen gün artmaktadır. Bu uygulamaların artması, sonsuz bir kaynak gibi düşünülen elektromanyetik spektrumun kıt bir ...
 • Kül, Seda (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-06-26)
  Yapılan bu tez çalışmasında doğrudan yol vermeli sabit mıknatıslı senkron motor (LSPMSM) tasarımı yapılmıştır ve bu tasarım için ANSYS/ Rmxprt programı kullanılmıştır. LSPMSM'lerin çok farklı rotor yapıları ve mıknatıs ...
 • Yaşar, Hüseyin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-11)
  Görüntü işleme, bir görüntüden yeni bir görüntünün veya görüntü içeriğinde bulunan verilerin elde edilmesi işlemlerini gerçekleştiren tüm analiz uygulamalarını kapsayan bir mühendislik alanıdır. Görüntü işlemenin en temel ...
 • Özturk, Ayşe Elif (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-16)
  Karaciğer, hayati önem taşıyan birçok metabolik faaliyette kritik rol almaktadır. Dolayısıyla karaciğerde meydana gelen rahatsızlıkların ölümcül sonuçlara sebep olmaması için, zamanında ve doğru şekilde teşhis edilmesi ...
 • Barstuğan, Mücahid (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-12-10)
  Günümüzde makine öğrenme algoritmaları hastalığın tanı ve teşhisinde doktorlara yardımcı olmaktadır. Bu amaçla kullanılan öğrenme algoritmalarından bazıları Destek Vektör Makineleri, AdaBoost ve Yapay Sinir Ağları' dır. ...
 • Sezer, Murat (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2018-01-31)
  Projede solar aydınlatma elemanlarının güç elektroniği bölümlerinin (şarj kontrolör ve LED sürücü) tasarımı, kablosuz kontrolünün yapılması ve uzaktan takibinin sağlanması amaçlanmıştır. Komple solar aydınlatma için gerekli ...
 • Cevahir, Ahmet Can (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-08-09)
  Dünya üzerindeki enerji üretimi için kullanılan fosil kaynaklarının ömrü gün geçtikçe kısalmaktadır. Bu yüzden ülkelerin çoğunluğu enerji verimliliğinin sağlanması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için ...
 • Solak, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2017-09-05)
  1971 yılında Berkeley Üniversitesi'nden Prof. Dr. Leon Chua tarafından ilk defa memristör fikri ortaya atılmıştır. Elektronik devre elemanları prensipte gerilim, akım, yük ve manyetik akı arasındaki ilişkileri temsil ...
 • Mutluer, Mümtaz (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007-07-05)
  Bu çalısmada, asenkron motorların (ASM) elektriksel esdeğer devre parametrelerinin hibrid genetik algoritma (HGA) ile belirlenmesi gerçeklestirilmistir. HGA'nın olusturulmasında, yapay zeka algoritmalarından genetik algoritma ...
 • Dündar, Özgür (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007)
  Erbium Katkılı Fiber Optik Yükselteçler; kararlı spektrum özellikleriyle çok yüksek güçte çalısmaları, düsük ek kayıpları, büyük band genislikleri ve düsük gürültü özellikleri sağlarlar. Erbium Katkılı Fiber Optik Yükselteçler ...
 • Sakarya, Harun (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu çalışmada, alan yönlendirmeli kontrol (FOC) yöntemiyle sürekli mıknatıslı senkron motorların (SMSM) kontrolü gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen sistemde, alan yönlendirmeli kontrol, d,q referans çatı modeli kullanılarak ...
 • Karyeyen, Ahmet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Enterkonnekte elektrik güç sistemlerinde bütün enerji üretim merkezleri sisteme ve dolayısıyla birbirlerine senkronize bir şekilde bağlıdır. Bu sebepten dolayı her biri aynı frekansa sahiptir. Bir güç sisteminin kararlı ...
 • Azak, Salim (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Geniş bir görüş açısı sağlayan katadioptrik görüş sistemleri video konferans, robot seyri ve görsel izleme gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yapılan bu tez çalışmasında hiperbolik aynalı tümyönlü görüş sistemi ve bu ...
 • Eroğlu, Hasan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Günümüz elektrik güç sistemlerinde günden güne sayıları artan nonlineer yüklerden dolayı elektrik enerjisinin kararlılığı daha da önem kazanmıştır. Nonlineer yükler, akım ve gerilim karakteristiği doğrusal olmayan yüklerdir. ...
 • Çömlekciler, İsmail Taha (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Gömülü bilgisayar sistemlerinin giderek yaygınlaştığı günümüzde gömülü bilgisayar tabanlı robotik sistemlerin tasarımı ve yazılım geliştirilmesi bu tez çalışmasının ana amacını oluşturmaktadır. Bu amaçla Microsoft Robotics ...
 • Kazan, Fatih Alpaslan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Bu tez çalışmasında Matlab/Simulink paket programı kullanılarak KMSM'nin alan yönlendirmeli vektör kontrol yöntemine dayalı simülasyonu yapılmıştır. Simülasyon sonuçları Lenze firmasına ait MCS 06C41 ürün koduyla üretilen ...

View more