Selcuk University Digital Archive Systems

Siyasal iletişimde viral pazarlama: kuramsal bir çerçeve

Show simple item record

dc.contributor.author Gülsünler, Makbule Evrim
dc.date.accessioned 2018-08-14T06:57:01Z
dc.date.available 2018-08-14T06:57:01Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.citation Gülsünler, M. E. (2014). Siyasal iletişimde viral pazarlama: kuramsal bir çerçeve. Selçuk İletişim, 8, (3), 76-91. tr_TR
dc.identifier.issn 2148-2942
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/12059
dc.description URL:http://josc.selcuk.edu.tr/article/view/1075000362 tr_TR
dc.description.abstract Özellikle siyasal iletişimin günümüzde internet aracılığıyla çok etkili olduğu görülmektedir. Viral pazarlama bir pazarlama tekniği olarak bir web sitesinin ya da kullanıcısının pazarlama mesajını başka bir web sitesine ya da kullanıcısına aktarması yöntemidir. Viral pazarlama bir web sitesi yaratmayı, e-posta mesajlarını veya müşterilerin kendi arkadaşları ile paylaşmak istedikleri konuları bulaşıcı bir şekilde yayan pazarlama olaylarını içerir. Viral pazarlama ağızdan ağza (WOMM) pazarlamaya eşit değildir ama en önemli kategorilerinden birisidir. Viral pazarlama bir iletişim aktarım şeklidir. Özellikle günümüzde siyasal kampanyalarda yaygın olarak kullanılan ama belki de daha tam olarak farkına varmadığımız bir iletişim biçimidir. Siyasi partilerin veya siyasi adayların imajını etkileyen önemli bir pazarlama biçimidir viral pazarlama. Siyasal iletişimin etkisini özellikle kitle iletişim araçları vasıtasıyla oluşan etkiyi göstermek amacıyla birçok çalışma yapılmıştır. Siyasal iletişimde etkili lakin çok fazla tartışılmamış bir konu olarak viral pazarlama karşımıza çıkmaktadır. Bu eksikliği gidermek ve alana bu konuyla bir katkı sağlamak amacıyla bu çalışma ortaya konulmuştur. Araştırmada yöntem olarak, belgesel gözlem kullanılmıştır. Özellikle yabancı dilde yayınlanmış kaynaklar yol gösterici olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Political communication , especially through the internet nowadays seems to be very effective. Viral marketing is a marketing technique of a website or a website's marketing message to other users or to the transfer method. Viral marketing is a web site creation, email messages or the customer's own friends to share them with the issues they want a contagious form of emitting marketing event includes Viral Marketing, Word of Mouth Marketing (WOMM) is not equal , but it is one of the most important category. Viral marketing is a form of communication transmission. Especially nowadays widely used in political campaigns. Affect the image of political parties or political candidates is an important form of marketing is viral marketing. Political communication occurs through the effect of the particular media have been many studies to demonstrate the effect. Effective and yet very much discussed in political communication as a matter of t viral marketing emerges . To address this deficiency, and an area in order to contribute to this issue , this study has revealed . As research methods , document observation will be used to scan a document . Especially in a foreign language will be guiding published sources. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi tr_TR
dc.subject Siyaset tr_TR
dc.subject Siyasal iletişim tr_TR
dc.subject Viral pazarlama tr_TR
dc.subject İnternet tr_TR
dc.subject Sosyal medya tr_TR
dc.subject Politic tr_TR
dc.subject Political communication tr_TR
dc.subject Viral marketing tr_TR
dc.subject Internet tr_TR
dc.subject Social media tr_TR
dc.title Siyasal iletişimde viral pazarlama: kuramsal bir çerçeve tr_TR
dc.title.alternative Viral marketing in political communication: a theoretical framework tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk İletişim
dc.identifier.volume 8
dc.identifier.startpage 76
dc.identifier.endpage 91


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account