Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Akören (Konya, Orta Toroslar) çevresinin jeolojik özellikleri

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.