Selcuk University Digital Archive Systems

SBE, Doktora, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Koleksiyonu

SBE, Doktora, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Aka, Ali Sabri (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007)
  Konya Şehri Büyük Konya Ovası'nın batısında kurulmuştur. Şehrin batısında fay hatlarının da bulunduğu dağlık kesim, doğusunda da günümüzde kurutulmuş olan bataklıklar vardır. Şehrin bu günkü yerleştiği alan birikinti ...
 • Dinç, Abdurrahman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü, 2009)
  Tarsus Çayı Havzası, Adana Bölümü'nün kuzeybatısında yer alır. Tarsus Çayı (Berdan Nehri), Cehennem Deresi ile Kadıncık Irmağı'nın birleşmesiyle oluşur. Daha sonra kuzey-güney istikametinde akarak Akdeniz'e ulaşır. Tarsus ...
 • Sağdıç, Mustafa (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  Köprü Çayı Havzası, Akdeniz Bölgesi'nin Batı Toroslar Bölümü'nde yer alır. Havzanın kuzey kesimi Isparta, güney kesimi ise Antalya il sınırları içerisinde yer almaktadır. Çalışma alanının yüzölçümü 2498 km2'dir. Araştırma ...
 • Meydan, Ali (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004)
  Bu araştırmada, Sosyal Bilgiler dersi coğrafya ünitelerinin işlenişinde öğrenmeyi öğrenme stratejilerinin öğrencilerin basan ve tutumlarına etkisi incelenmiştir. Araştırma, 2003-2004 öğretim yılının I. Yarıyılında, Konya ...
 • Seferov, Rehman (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2004-12-17)
  Çalışma alanı Kafkasya Bölgesinin güneydoğusunda 38°24'-41°54' N enlemleri ile 44o46'-50°50' E boylanılan arasında yer alan Azerbaycan Cumhuriyeti 'nin tamamım kapsamaktadır. Azerbaycan'ın toplam yüzölçümü 86.600 km2'dir. ...
 • Tapur, Tahsin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
  Çalışma alanı, Akdeniz Bölgesi'nde Taşeli Platosu'nun kıyı kesiminde yer alan Anamur-Silifke Arası Kıyı Bölgesi'ni içine almaktadır. Çalışma alanının toplam yüz ölçümü 3 300 km2'dir. Araştırma sahasında jeolojik temeli, ...
 • Aladağ, Caner (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003)
  Teknolojik gelişmeler ve buna bağlı olarak bilgi akışının yaygın ve hızlı bir şekilde gerçekleştiği günümüzde, ülkeler eğitimde hedef belirlerken bu gelişmelerin etkisinden kaçamamaktadır. Az gelişmiş ve gelişmekte olan ...
 • Sezer, Adem (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002)
  Bu araştırmada, Ortaöğretimde coğrafya öğretim teknolojisinin öğrenci başarısına nasıl etki ettiği incelenmiştir. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı Fatih Lisesi 2001-2002 öğretim yılı 9. sınıf öğrencileri, araştırmanın ...
 • Sarı, Sabahattin (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009-06-26)
  Batı Akdeniz Bölümü'nden ç Anadolu'ya Geçis klimleri adlı bu çalısmanın sınırları ana hatlarıyla 360-380 301 kuzey enlemleri ile 300 101-330 251 dogu boylamları arasıdır. Çalısma, bu sınırlar içindeki yerlerin iklim ...
 • Günok, Emine (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2008)
  Sorgun Çayı Havzası'nın sınırlarını Doğu Akdeniz'e dökülen orta ölçekli mevsimlik Sorgun Çayı ve kollarının su bölümü çizgisi oluşturmaktadır. Havzada bugüne kadar daha çok jeolojik amaçlı çalışmalar yapılmıştır. Yarı nemli ...
 • Eroğlu, İlker (Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2009)
  İnceleme alanı olarak Yunt Dağı ve çevresinin seçildiği bu çalışmada Yunt Dağı ve çevresinin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafya özellikleri araştırılmıştır. Toplam yüzölçümü 3521,70 km². olan bu saha, Ege Bölgesi’nin ...

View more