Selcuk University Digital Archive Systems

Avrupa'da okul müdürlerinin hazırlanması

Show simple item record

dc.contributor.author Thody, Angela
dc.contributor.author Pashiardis, Petros
dc.contributor.author Papanoum, Zoi
dc.contributor.author Johansson, Olof
dc.date.accessioned 2018-08-08T17:22:50Z
dc.date.available 2018-08-08T17:22:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Thody, A., Pashiardis, P., Papanoum, Z., Johansson, O. (2007). Avrupa'da okul müdürlerinin hazırlanması. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (18), 205-224. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11883
dc.description URL:http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/453 tr_TR
dc.description.abstract Amaç- Bu makale, Kıbrıslı, İngiliz, Yunan ve İsveçli okut müdürlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesine yöneliktir. Bu makale 2001-2002 yılında Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve okul müdürleri için uzaktan eğitimi sağlayan CD ROM'un ortaya çıkmasını sağlayan araştınnanın bir bölümüdür. Tasarım / yöntem / yaklaşım- Milli eğitim sistemleri, okul müdürlerinin seçilmesi ve yetiştirilmesi; veriler kullanılarak, odak grup görüşmeleri, okul müdürleri ile görüşmeler yapılarak ve uluslar arası seminer düzenlenip analiz edilerek karşılaştırılmıştır. Bulgular- Yunanistan ve Kıbrıs'ta yönetim sistemi daha merkeziyetçidir. Yunanistan ve Kıbrıs'ta, daha az merkeziyetçi olan İsveç ve İngiltere'ye göre, okul müdürünün seçiminde daha az hazırlama (yetiştirme) söz konusudur ve okul müdürlerinin seçimi konusunda devletin müdahalesi daha fazladır. Orijinallik / değer- İyi bir liderin yetiştirme yoluyla gelişiminin sağlanabilecek olmasına ve okul müdürlerinin resmi olarak yetişme açısından eksiklikleri konusunda kaygı duymalarına rağmen yetiştirmenin kapsamının doğru kişinin seçilmesi ile ilgili olduğu ve başarılı liderlikle ilgisinin daha az olduğu algılanmaktadır. · tr_TR
dc.description.abstract l'urpose - This article seeks to centre on Cypriot, English, l:ireek and Swedish selection and training of.principals. This was part ofa 2001-2002 European Union {EU) funded study which created a distance leaming CD ROM far principals. Design/methodology/approach -. National education systems and principals' selection and training were analysed and compared using documents, focus groups, principals' interviews and an intemational seminar. Flndlngs - The most centralised systems of Greece and Cyprus had less principal preparation, and more govemment involvement in principal selection, than the less centralised Sweden and England. Orlginality/value - The extent of training was perceived to matter less in successful principalship than selecting the right people, although even a good leader can be improved through training and principals were concemed about their lack of forma! training. Key Words: principals, schools, England, Cyprus, Sweden, Greece. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Okul müdürleri tr_TR
dc.subject Okullar tr_TR
dc.subject İngitere tr_TR
dc.subject Kıbrıs tr_TR
dc.subject İsveç tr_TR
dc.subject Yunanistan tr_TR
dc.subject Principals tr_TR
dc.subject Schools tr_TR
dc.subject England tr_TR
dc.subject Cyprus tr_TR
dc.subject Sweden tr_TR
dc.subject Greece tr_TR
dc.title Avrupa'da okul müdürlerinin hazırlanması tr_TR
dc.title.alternative School pricipal preparation in Europe tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 205
dc.identifier.endpage 224


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account