Selcuk University Digital Archive Systems

Türkiye'de yaşanan sosyal olaylar ve Türk sinemasında yansımaları (1980-2004)

Show simple item record

dc.contributor.author Orta, Nermin
dc.date.accessioned 2018-08-08T17:12:55Z
dc.date.available 2018-08-08T17:12:55Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Orta, N. (2007). Türkiye'de yaşanan sosyal olaylar ve Türk sinemasında yansımaları (1980-2004). Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (18), 125-143. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11879
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/449 tr_TR
dc.description.abstract Dünyadaki değişim ve gelişimler zamanla hızlanmış, kısa sürede bu değişimlerden etkilenen Türkiye, bir yandan dünyadaki gelişmelere ayak uydunnaya çalışırken bir yandan da bünyesindeki değişimi özümsemekle uğraşmıştır. 1980'li yıllarda Türkiye, birçok değişimle karşı karşıya kalmış; doğal olarak da tüm bu değişimlerin sancılarını uzun süre yaşamıştır. Ülkede yaşanan sosyal olaylar her alanı olduğu gibi Türk sinemasını da etkilemiş, yaşanan değişimlere paralel olarak; 80'1i yıllardan itibaren Türk sinemasında, Yeşilçam'm masalsı yapısı dışında filmler çekilmeye başlanmıştır. 1990'lı yıllarda Türk sineması, kendi dilini oluşturmaya çalışan, sinemayı yaşam felsefesi haline getiren yeni bir kuşakla karşılaşmış ve Türk sinemasında bireyi ön plana çıkaran filmler ağırlık kazanmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Social changes and developments around the world have rapidly increased. While Turkey affected by those changes in a short time, has been trying to keep in step with the developments in the world,it has also tried to absorbe these changes in its own structure. Turkey experienced many changes in the 1980s, and naturally it wasn't able to overcome the troubles that these changes posed fora long time. These social events in the country also affected Turkish cinema. With these changes, so changed the genre of film making from the 80s on. in the 90s, Turkish cinema met up with a new generation, which set up its own language and made cinema their philosophy of life. Finally, the movies of which the main character is the theme gained popularity. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Türk sineması tr_TR
dc.subject Sosyal olay tr_TR
dc.subject Sosyal değişimler tr_TR
dc.subject İçerik çözümlemesi tr_TR
dc.subject Turkish cinema tr_TR
dc.subject Social changes tr_TR
dc.subject Social changes tr_TR
dc.subject Social event tr_TR
dc.title Türkiye'de yaşanan sosyal olaylar ve Türk sinemasında yansımaları (1980-2004) tr_TR
dc.title.alternative The social events happened in Turkey and their reflection to Turkish cinema (1980-2004) tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 125
dc.identifier.endpage 143


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account