Selcuk University Digital Archive Systems

Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hasan Fehmi'nin yaşadıkları

Show simple item record

dc.contributor.author Uyanık, Necmi
dc.date.accessioned 2018-08-08T12:17:19Z
dc.date.available 2018-08-08T12:17:19Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Uyanık, N. (2008). Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hasan Fehmi'nin yaşadıkları. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (19), 215-241. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11873
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/433 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, İkinci Meşrutiyet Devri son Osmanlı ulemalarından olan Hasan Fehmi'nin (Başoğlu) yaşadıkları, Türk yenileşme tarihi ekseninde incelenmeye çalışılmıştır. Bir medrese hocası/rektörü olarak Mütareke Devrindeki kunımlarla olan ilişkisi, stiklal Mahkemelerindeki yargılanışı ve 1950'lerde Diyanet İşleri Başkanlığındaki faaliyetleri değerlendirilmiştir. Bu şekilde Milli Mücadele, İnkılap hareketleri ve 1950'1er Türkiye'sinin yapısal değişimi içinde Hasan Fehmi'nin temsil etmiş olduğu kuşağın reflekslerindeki fikri değişim, din-siyaset ilişkisi ekseninde gözler önüne serilmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract in this study the experiences of Hasan Fehmi (Başoğlu), one of the latest Muslim ·theologians of the Ottoman of The Second Constitutional Era were examined through the direction of historical period of Turkish Modernizafion. The activities of him regarding the relations between the institutions during the Annistice Years asa lecturer anda rector (head) of a madrasah (Moslem theological school }, the trial process at the lndependence Courts and the perfoımance of him at the Department of Religious Affairs have been studied. So the ideological adjustment observed in the generation of Hasan Fehmi was examined on the basis of religion-politics during the period of The National Struggle, Turkish Revolulion and lhe new structure of the Turkey's in 1950. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Hasan Fehmi tr_TR
dc.subject Ulema tr_TR
dc.subject Diyanet tr_TR
dc.subject İstiklal Mahkemesi tr_TR
dc.subject Siyasi değişim tr_TR
dc.subject Theologician scholar tr_TR
dc.subject Religious tr_TR
dc.subject lndependence Court tr_TR
dc.subject Political adjustment tr_TR
dc.title Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e Hasan Fehmi'nin yaşadıkları tr_TR
dc.title.alternative The experience of Hasan Fehmi from the cantitutional period to the republican period tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 215
dc.identifier.endpage 241


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account