Selcuk University Digital Archive Systems

Asur ticaret kolonileri çağında Asurlu tüccarlar ile Anadolu halkı arasındaki ilişkiler

Show simple item record

dc.contributor.author Küçükbezci, Hatice Gül
dc.date.accessioned 2018-08-08T12:02:57Z
dc.date.available 2018-08-08T12:02:57Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.citation Küçükbezci, H. G. (2011). Asur ticaret kolonileri çağında Asurlu tüccarlar ile Anadolu halkı arasındaki ilişkiler. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (26), 25-58. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11862
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/73 tr_TR
dc.description.abstract M.Ö. 1950-1730 yılları arasında Kuzey Mezopotamya bölgesinde yer alan Asurlu tüccarlar Orta Anadolu’ya ticaret yapmak için geliyorlardı. Bu ticaretin iyi islemesi için, Asurlu tüccarlar Anadolu’da yerel beyliklerle antlaşmalar yaparak, bir ticaret ağının temellerini atmış oluyorlardı. Anadolu’da ticaret yapacak olan Asurlu tüccarlar, yerel toplumun iki grubuyla karşılaşmaktaydılar. Bunlardan birincisi yöneticinin ve onun memurlarının bulunduğu yerli saraylardı. Tüccarlar bu grup ile daha çok hukuksal ve finansal konularda iletişime geçmekteydiler. Asurluların karşılaştıkları bir diğer yerli grup ise, halk tabakasıydı. Dönemin baslarında ayrı mahallelerde yasayan ve yerli halkla fazla iç içe olmayan Asurlular, zamanla yerli kadınlar ile evlilik yaparak ve yerliler ile ticari faaliyetleri artırarak, yerel topluma daha fazla entegre olmuşlardı. tr_TR
dc.description.abstract Between 1950-1730 B.C., the Assyrian merchants from Northern Mesopotamia came to Central Anatolia to trade. The merchants and the Anatolian rulers made treaties to conduct this exchange-system in the best way and a trade network was established. The merchants encountered two groups in the Anatolian society when they came to Anatolia. The first one was with the palace together with the governor and his officials. The merchants met this group both in juridical and financial matters. In the beginning of the Colony period, the Assyrian merchants lived in different quarter than the native people but after a while, their increasing interactions in different fields with the natives and especially their marriage with Anatolian women, allowed them to be more integrated to the local society. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Orta Anadolu tr_TR
dc.subject Asurlu tüccarlar tr_TR
dc.subject Yerli beylikler tr_TR
dc.subject Yerli halk tr_TR
dc.subject İlişki tr_TR
dc.subject Central Anatolia tr_TR
dc.subject Assyrian merchants tr_TR
dc.subject Local city-state tr_TR
dc.subject Native people tr_TR
dc.subject Contact tr_TR
dc.title Asur ticaret kolonileri çağında Asurlu tüccarlar ile Anadolu halkı arasındaki ilişkiler tr_TR
dc.title.alternative Contacts between Assyrian mechants and Anatolian natives in the Assyrian trade colony period tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.identifier.startpage 25
dc.identifier.endpage 58


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account