Selcuk University Digital Archive Systems

Natsume Soseki'nin eserlerinde modernleşme ve Batı ile Japonya'nın mukayeyesi

Show simple item record

dc.contributor.author Salğar, Habibe
dc.date.accessioned 2018-08-08T07:44:17Z
dc.date.accessioned 2017-03-31
dc.date.available 2018-08-08T07:44:17Z
dc.date.issued 2017
dc.date.submitted 2017-05-04
dc.identifier.citation Salğar, H. (2017). Natsume Soseki'nin eserlerinde modernleşme ve Batı ile Japonya'nın mukayeyesi. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi, (37), 165-178. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11849
dc.identifier.uri http://dx.doi.org/10.21497/sefad.328403
dc.description.abstract Bu çalışmada Natsume Sōseki’nin (1867-1916) Meiji Dönemi (1868-1912) Japonya’sında yaşanan sosyo-kültürel alandaki değişimlere olan yaklaşımı ve eserlerinde görülen Batı algısına değinilmiştir. Japonya’nın Batı’yı model alarak önemli değişimlere adım attığı dönemde yaşamış, aydın kişiliğe sahip bir yazar olarak, özellikle kendi psikolojik dünyası içerisinde yaşadığı sıkıntılar ile bu dönemde yaşanan değişimleri eserlerinde yarattığı kahramanlarla analoji kurarak vermiştir.Japonya’da modernleşme, somut alanda birçok yenilik getirirken, bu değişimlerin toplumsal hayat ve bireylerin psikolojik yönüne olan etkileri yazarın en çok ele aldığı konuları oluşturur. Sonuç olarak, Natsume Sōseki’nin Meiji dönemindeki bazı değişimlere ilişkin Japon toplumuna yönelik eleştirel bir yaklaşımı olduğu anlaşılmaktadır. Bu eleştirilerden en önemlisi, Batı’da kendiliğinden ve zamanla gelişen ilerleme faaliyetlerinin Japonya’da hızlı bir değişim hareketi ile gerçekleşmiş olmasıdır tr_TR
dc.description.abstract In this study, Natsume Sōseki’s (1867-1916) approach regarding the changes in the sociocultural area of Japan in Meiji Period (1868-1912) and the perception of Western culture in his works have been examined. In the period when Japan experienced important and sharp changes in accordance with the model of the West, Sōseki with an intellectual personality, made an analogy with the troubles which he has facedin his inner world and the protagonists in his works. The education he had received in England was decisive in his evaluation of the relationship between the Western world and Japan. While Japan took many concrete steps in social life thanks to modernization, the psychological effects ofit upon individuals were the subjects that the author dealt with the most. As a result, it has appeared that Natsume Sōseki had a critical approach to the Japanese society in terms of some changes that occur in the Meiji period. One of the strong criticisms made by Sōsekiis that while modernization took spontaneous and progressive advancement in the West, Japan experienced a rapid change in its culture and ordinary life. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Natsume Sōseki tr_TR
dc.subject Meiji Dönemi tr_TR
dc.subject Modernleşme tr_TR
dc.subject Japon toplumu tr_TR
dc.subject Meiji Period tr_TR
dc.subject Japanese society tr_TR
dc.subject Modernization tr_TR
dc.title Natsume Soseki'nin eserlerinde modernleşme ve Batı ile Japonya'nın mukayeyesi tr_TR
dc.title.alternative The concept of modernization and comparision of the west and Japan in Natsume Soseki's Works tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi
dc.contributor.authorID http://orcid.org/0000-0002-4393-9101
dc.contributor.authorID TR145970
dc.identifier.issue 37
dc.identifier.startpage 165
dc.identifier.endpage 178


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account