Selçuk Üniversitesi Dijital Arşiv Sistemi

Fuzuli'nin Farsça ve Türkçe divanlarında kullandığı vezinler

Bu öğenin dosyaları:

Bu öğe aşağıdaki koleksiyon(lar)da görünmektedir.