FBE, Doktora, İstatistik Koleksiyonu

 

Recent Submissions

 • Gürsoy, Zeynep (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016)
  Yaşam memnuniyeti, bireylerin yaşam kalitesinin en önemli göstergelerinden biridir. Bu nedenle, bireylerin hem özel yaşamlarından hem de temel yaşam alanlarındaki kamu hizmetlerinden duydukları memnuniyetin ölçülmesi büyük ...
 • Altındağ, İlkay (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-08-06)
  Yapısal Eşitlik Modeli, gözlenen ve gizil değişkenler arasındaki nedensel ve karşılıklı ilişkilerin bir arada bulunduğu modellerin test edilmesi için kullanılan kapsamlı istatistiksel bir yaklaşımdır. Pek çok bilim alanında ...
 • Akdoğan, Yunus (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2016-09-20)
  Bu tez çalışmasında, Düzgün-geometrik ve Geometrik-sıfırdan budanmış poisson olmak üzere iki yeni kesikli dağılım önerilmiştir. Dağılımların özellikleri ve istatistiksel sonuç çıkarımı verilmiştir. Yine varolan kesikli ...
 • Yılmaz, Tarık (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-24)
  Son yıllarda ekonomik krizlerden doğan zararları önceden tespit edip en aza indirmek için birçok çalışma yapılmaktadır. Bu çalışmalar finansal risk analizi konusunda yoğunluk kazanmıştır. Yapılan çalışmalarda en yüksek ...
 • Karaibrahimoğlu, Adnan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2014-08-12)
  Teknoloji ile birlikte yaşamın her alanında artan veri miktarı "veri ambarları" kavramını gündeme getirmiştir. Veri madenciliği, ortaya çıkan çok büyük veri kümelerinin oluşturduğu veri ambarlarının analiz edilerek yararlı ...
 • Başbozkurt, Hakan (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-02-05)
  Mekânsal analiz yapılan istatistikî çalışmaya mekâna bağlı verileri dâhil eden istatistikî yöntemlerle ilgilidir. Özellikle coğrafi bilgi sistemleri (CBS), uzaktan algılama ve istatistik alanındaki hızlı gelişmeler sonucunda, ...
 • Ünal, Esra Aydın (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-03-05)
  Bir hastalıkta ölümün ortaya çıkması için birden fazla ölüm nedeni varsa bu nedenlerden hangisi ya da hangilerinin diğerlerine göre öne çıktığına ilişkin olasılıkların hesaplanmasında kompetitif riskler yaklaşımından ...
 • Asar, Yasin (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015-01-08)
  Binari lojistik regresyon modellerinde çoklu bağlantı problemi en çok olabilirlik tahmin edicisinin varyansını şişirmekte ve tahmin edicinin performansını düşürmektedir. Bu nedenle doğrusal modellerde çoklu bağlantı ...
 • Kahraman, Ümran Münire (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2012-09-04)
  Bu çalışmada, eşiksel otoregresif (TAR) modeller sınıfından kendinden uyarımlı eşiksel otoregresif (SETAR) modelin yapısı üzerinde durulmuştur. Model parametrelerini belirlemek için Tsay (1989)’in önerdiği yöntem kullanılmıştır. ...
 • Sezer, Demet (Selçuk Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013-12-03)
  Bu tez çalışmasında, iki bileşenli paralel ve seri sistemlerde bileşenlerin yaşam zamanı dağılımının üstel olduğu durum için stres-dayanıklılık güvenilirliğinin maskeli verilere dayalı tahmini ele alınmıştır. Seri sistemlerde ...

View more