Selcuk University Digital Archive Systems

1136-1141 yılları arasında İstanbul'a gelen İran elçilerinin bazı masrafları

Show simple item record

dc.contributor.author Sak, İzzet
dc.date.accessioned 2018-07-31T18:19:37Z
dc.date.available 2018-07-31T18:19:37Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Sak, İ. (2006). 1136-1141 yılları arasında İstanbul'a gelen İran elçilerinin bazı masrafları. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (16), 117-161. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11686
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/518 tr_TR
dc.description.abstract Osmanlı Devleti'ne gelen elçiler, daha sınırdan içeri girer girmez, bir mihmandar tarafından karşılanır ve onun rehberliğinde İstanbul'a gelirlerdi. 1736 yılında İran tahtına oturan Nadir Şah, uzun süredir devam eden Osmanlı-İran savaşını sona erdirmek ve aynı zamanda, hem kendi şahlığını, hem de Caferiliği beşinci mezheb olarak kabul ettirmek gayesiyle, Osmanlı Devleti'ne çeşitli tarihlerde elçiler göndermiştir. Gelen bu elçiler de, Osmanlı teşrifat kaideleri gereğince, sınırdan alınarak bir mlhmôndar tarafından İstanbul'a getirilmiştir. İhtişamlı törenlerle karşılanan İran efçllerl en iyi şekilde ağırlanmışlardır. Gelişlerinde, İstanbuf'daki ikametleri sırasında ve dönüşlerinde masrafları tamamen Osmanlı Devleti tarafından karşılanmıştır. Devlet tarafından karşılanan bu masrafların bir kısmı hazfneden ödenirken, bir kısmı da, vergilerine karşıfık olarak, halktan alınmışhr. tr_TR
dc.description.abstract The ambassadors who came to Ottoman State, were immediately met by a mihmt:ındôr on the border. Also they came to Jstanbul with the mihmandar's guidance. in 1736 the reignlng Jranian shah, Nadir Shah, sent ambassadors in different dates to the Ottoman State. His aims wlth this action, was to get an end to the long lasting Ottoman-Iranlan War, furthermore to get acceptance of the Ottoman State about the shahdom himself and to get acceptance of the Caferf as the ftfth mazhab. The arrluing ambassadors, were accordlng to the protoool, met by a mihmdndôr and brought to Jstanbul. These enuoys were wefcomed with great ceremonies and were showed great hospitallty in addltlon thelr arrlual, staylng in Jstanbul and retuming costs, were paid by the Ottoman State. A part of these mentloned state expenses, were met by the national treasury and the rest were taken by the publlc as tax. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject İran tr_TR
dc.subject İran elçileri tr_TR
dc.subject Nâdir Şâh tr_TR
dc.subject İran elçilerinin masrafı tr_TR
dc.subject Iranian ambassadors tr_TR
dc.subject The cost of the Iranian ambassadors tr_TR
dc.title 1136-1141 yılları arasında İstanbul'a gelen İran elçilerinin bazı masrafları tr_TR
dc.title.alternative Some expenditures of the Iranian ambassadors who came to Istanbul between 1736-1141 tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 117
dc.identifier.endpage 161


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account