Selcuk University Digital Archive Systems

Züppelik anlatısı ve toplum: Türk romanında züppe tipi

Show simple item record

dc.contributor.author Alver, Köksal
dc.date.accessioned 2018-07-31T18:19:35Z
dc.date.available 2018-07-31T18:19:35Z
dc.date.issued 2006
dc.identifier.citation Alver, K. (2006). Züppelik anlatısı ve toplum: Türk romanında züppe tipi. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (16), 163-182. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11685
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/519 tr_TR
dc.description.abstract Züppe, modern zamanlarda Batı' da ortaya çıkmış sosyal bir tiptir. Batılı/O§ma süreci doğrultusunda diğer toplumlarda da züppelik toplumsal bir olgu haline gelmiş ue belli tiplerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Türkiye'de alafranga çevre ue semtlerde görülen züppe tipi, sosyal hayata katılmıştır. Türklye'de züppeliğin toplumsal hayatta görülmesi, en çok romanlarda değerlendirilmiştir. Bu açıdan Türk romanı züppelik analizi için önemli bir ueri sunmuştur. Romanlardan hareketle züppeliğin tartışılması aynı zamanda Türk toplumunun değişiminin yönleri hakkında da önemli ipuçları v~rmektedir tr_TR
dc.description.abstract Dandy is a society typology has emerged recently in the West. Through the Westernization process this type has been a soda/ phenomenon and has also brought about the emergence of other new types. In Turkey this dandy type, appeared in the westernized sites, has been participating into social life. The appearance of the dandyism in social life has mostly been evaluated in novels. In thls sense, the Turkish novel has provlded a rich data fort he analysls of the dandy type. the discussion of the dandyism, starting from nove/s, also may give some ideas about the trends and directions of the change of Turkish society. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Züppe tr_TR
dc.subject Roman tr_TR
dc.subject Edebiyat tr_TR
dc.subject Toplumsal değişme tr_TR
dc.subject Dandy tr_TR
dc.subject Novel tr_TR
dc.subject Literature tr_TR
dc.subject Social change tr_TR
dc.title Züppelik anlatısı ve toplum: Türk romanında züppe tipi tr_TR
dc.title.alternative The narrative of dandyism and society: the typology of dandy in Turkish novel tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 163
dc.identifier.endpage 182


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account