Selcuk University Digital Archive Systems

Bir devrin gizli çehresi: M. Razi Yalkın ve eserleri üzerine

Show simple item record

dc.contributor.author Uyanık, Necmi
dc.date.accessioned 2018-07-30T09:39:50Z
dc.date.available 2018-07-30T09:39:50Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Uyanık, N. (2007). Bir devrin gizli çehresi: M. Razi Yalkın ve eserleri üzerine. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (17), 179-208. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11656
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/501 tr_TR
dc.description.abstract Bu makalede 1. Dünya Savaşı, Mütareke Devri ve Türk İstiklal Harbinin önemli, fakat pek bilinmeyen bir siması; faaliyetleri ve eserleriyle birlikte değerlendirilmiştir. Mustafa Razi Yalkın, adı geçen dönemler içerisinde, Teşkilat-ı Mahsusadan itibaren bir emniyet görevlisi olarak, vatan hizmetinde olmak üzere önemli hizmetlerde bulunmuştur. Hatıralarını ise değişik takma adlarla 1939'dan itibaren kaleme almıştır. Bu hatıralarda ele alınan konulardan; Osmanlının son dönemlerindeki kaçakçılık, Padişah Vahidettin'in (VI. Mehmet) faaliyetleri, İttihatçılar, İtilafçılar ve Mustafa Kemal Paşa ile birlikte Türk İstiklal Harbi gibi konular M. Razi Yalkın'ın verdiği bilgiler çerçevesinde değerlendirilerek, onun Türk tarihine olan katkıları ortaya konmuştur. tr_TR
dc.description.abstract Irı llıi:; :.Lu<ly lh~ I.Workl War, Uı~ Amıislk~ Period df!U on~ of Llı~ <lbtin!Jublı~d face of the Turkish Indepence War has been analyzed with his works. Mustafa Razi Yalkın has performed most irnportant positions as apolice officerduring these periods after the National Security Service'sfoundation. Andhe wrote his memories in different false namesfrom the 1939's. in these memories he wrotethe smuggling at the last period of the Ottoman Empire, the activities of Sultan Vahidettin (VI Mehmet), the members of the ittihat ve Terakki, the members of the Hürriyet ve İtilaf Fırkası, Mustafa KernalPasha and the Turkish lndepence War. The topicsand its contributions have been examined through the eyes of M. Razi Yalkın. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Padişah Vahideltin tr_TR
dc.subject Damat Ferit tr_TR
dc.subject Kaçakçılık tr_TR
dc.subject Teşkilat-ı Mahsusa tr_TR
dc.subject Mustafa Kemal Paşa tr_TR
dc.subject M. Razi Yalkın tr_TR
dc.subject Vahidettin tr_TR
dc.title Bir devrin gizli çehresi: M. Razi Yalkın ve eserleri üzerine tr_TR
dc.title.alternative A secret face of one period: M. Razı Yalkin and his works tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 179
dc.identifier.endpage 208


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account