Selcuk University Digital Archive Systems

Değişim ve postmodernlik: zaman ve mekan bağlamında iletişim araçları ve anlamları

Show simple item record

dc.contributor.author Çağan, Kenan
dc.date.accessioned 2018-07-30T09:36:52Z
dc.date.available 2018-07-30T09:36:52Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Çağan, K. (2007). Değişim ve postmodernlik: zaman ve mekan bağlamında iletişim araçları ve anlamları. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (17), 135-146. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11653
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/498 tr_TR
dc.description.abstract Evrensel bir olgu olan toplumsal değişim , kitle iletişim araçlarının farklılaşması üzerinden de izlenebilir. İletişim araçlarının farklılaşması, zaman ve mekan algısındaki farklılaşmaya, o da insan tasawurunun değişmesine sebep olur. Bu konuda ilginç bir iletişim aracı örneği olarak mektubu anabiliriz. Mektubu yeni eşdeğerleriyle karşılaştırmalı bir biçimde analiz etmenin, dikkatimizi farklı kültürel dünyalar arasındaki değiş-tokuşa yönelteceğini söyleyebiliriz. Bu yazıda, gelenekselden postmoderne olan değişim çizgisinin kültürel kodları mektup ve e-mail'in toplumsal konumlan üzerindeki farklılaşmadan izlenmeye çalışılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Social c~ange as a universal f act can be obseıved through the differentiation of the means of mass communication. The differentiation of these means bring about differentiation in the perception of time and space. This, in tum, manifest itself in the proundn change in the human conception. Letter, as an interesting example of means of communication in this context. We can say that analyzing the letter with its new equivalents in comparative way would draw our attention to the Exchange among dirferent .cultural worlds. In this paper, the cultural codes of change line from the is from tradilional to the postmodem is followed throgh the differentiation in the social positions of the letter and e-mail. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Toplumsal değişme tr_TR
dc.subject İletişim araçları tr_TR
dc.subject Postmodernlik tr_TR
dc.subject Zaman ve mekân tr_TR
dc.subject Social change tr_TR
dc.subject Mass communication tr_TR
dc.subject Postmodemity tr_TR
dc.subject Time and space tr_TR
dc.subject Communication tools tr_TR
dc.title Değişim ve postmodernlik: zaman ve mekan bağlamında iletişim araçları ve anlamları tr_TR
dc.title.alternative Change and postmodernty: communication obtfects and theır meanings in time and space context tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 135
dc.identifier.endpage 146


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account