Selcuk University Digital Archive Systems

Kumru Yarma 'Bovarizm'in son kurbanı mı?

Show simple item record

dc.contributor.author Göğercin, Ahmet
dc.date.accessioned 2018-07-30T09:23:39Z
dc.date.available 2018-07-30T09:23:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Göğercin, A. (2007). Kumru Yarma 'Bovarizm'in son kurbanı mı? Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (17), 1-24. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11646
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/490 tr_TR
dc.description.abstract Bu çalışmada, Tahsin Yücel'in 'Kumru ile Kumru' adlı romanının ana kahramanı Kumru Yarma, Jules de Gaultier'nin, Flaubert'in romanı 'Madame Bovary'den hareketle temel ilkelerini belirlediği 'Bovarizm' büyüteci altına alınarak incelenmiş ve onu Flaubert'in eponimik kahramanı Emma Bovary'ye yaklaştıran özellikler araştırılmıştır. Çalışmanın temel amacını, romanın kahramanının, sergilediği davranışlar, düşünceleri ve genel yaşam çizgisiyle 'bovarist' bir kahraman olup olmadığını tespit etmek oluşturmaktadır. Çalışma sırasında, 'Kumru ile Kumru'nun yazarının genel yazın an layışı, Fransız yazını ile olan ilişkileri de dikkate alınarak, bu konuda daha önce çalışm ış araştırmacıların düşünceleri ışığında, romandan aldığımız örnek pasajlarla, ortaya attığımız tez kanıtlanmaya çalışılmıştır. Çalışmanın sonucunda, YUcel'in kahramanının, yetiştirilme tarzı, ruh hali, yaşam biçimi, sergilediği davranış ve düşüncelerle Flaubert'in kahramanı Emma Bovary'ye birçok bakımdan benzediği tespit edilmiş ve Kumru Yanna'nın , Türk romanının ilk dönemlerinde sıkça örneği görülen 'bovarist' kahramanların edebiyatımızdaki yeni bir örneği olduğu sonucuna varılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract ln this study, the protagonisl of Tahsin Yücel's novel 'Kumru and Kumru' (Kumru ile Kumru), Kumru Yanna, has been analysed under the magnifying glass of "Bovarism" defined by Jules de Gaultier in relation to Flaubert's 'Madame Bovary' and alsa, her characteristics similar to Flaubert's eponymic protagonist, Emma Bovary, have been researched. The main goal of this ·study involves the recognition of whether the protagonist of this novel is a "Bovarist" character ar not, due to her behaviours, thoughts and life style. in this process, by considering the literary mind of 'Kumru and Kumru's author and his relation to French literature and also by taking olher researchers who studied on this issue before into consideration, the above-mentioned idea has been attempted to prove via some exemplary paragraphs from the novel. [n the conclusion part of this study, it has been found out that Yücel's character is similar to Flaubert's character, Emma Bovary, in many aspects with the way that she was brought up, her mood, life style, her thoughts and behaviours and moreover, it has been concluded that Kumru Yarma has been a new model of the "Bovarist" characters who were frequently seen in the earlier period of Turkish novel. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Tahsin Yücel tr_TR
dc.subject Kumru ile kumru tr_TR
dc.subject Mademe Bovary tr_TR
dc.subject Bovarizm tr_TR
dc.subject Türk romanı tr_TR
dc.subject Fransız romanı tr_TR
dc.subject Gustave Flaubert tr_TR
dc.title Kumru Yarma 'Bovarizm'in son kurbanı mı? tr_TR
dc.title.alternative Is Kumru Yarma the last victim of 'Bovarism'? tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 1
dc.identifier.endpage 24


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account