Selcuk University Digital Archive Systems

Fetihnâme-i Kıbrıs'ın müellifi olan "Şerîfî" kimdir?

Show simple item record

dc.contributor.author Yazar, Sadık
dc.date.accessioned 2018-07-27T19:39:39Z
dc.date.available 2018-07-27T19:39:39Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Yazar, Sadık. (2007). Fetihnâme-i Kıbrıs'ın müellifi olan "Şerîfî" kimdir?. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (18), 175-192. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11644
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/451 tr_TR
dc.description.abstract Bu makalenin amacı, elde olan bir eserin (Fetihname-i Kıbrıs} -üzerinde üç çalışma yapılmasına karşın müellifi hakkındaki bilgi eksikliğinin giderilmesi ve eserin Şefıiı'ye aidiyetinin kanıtlanması olacaktır. Bu amaç doğrultusunda, ewela müellifle aynı mahlası taşıyan çağdaşı şairler daha sonra ise hayatı hakkında bilgi verilecektir. Bunun sonucunda; müellifin Hz. Peygamber'e dayanan ve XIV. asrın ikinci yansında Anadolu'ya gelen köklü bir aileden olduğu, dedeleri ve babasının Zeyniyye tarikatının Eğridir'deki kolunun önemli temsilcileri olduğu\ oğlu Şerif Mehmed ve yeğeni Allame Şeyhı'nin ise Osmanlı devletinde kazaskerlik ve nakibüleşraflık gibi önemli görevlerde bulundukları tespit edilecektir. Bu makalede Şerifi'nin 1520 sularında doğduğu, 1542 tarihlerinde evlendiği ve -ölüm tarihi kesin olarak bilinmese de- llI. Murad döneminde vefat ettiği görülecektir. Divanı ve Hilye'si de tanıtılan bu çalışmada; Fetihname-i Kıbrıs'ın Şeıif1'ye aidiyeti, hayatı hakkındaki bilgilerden ve eserleri arasındaki mukayeseden anlaşılacaktır. tr_TR
dc.description.abstract The purpose of this article is to remove the deficiency of knowledge on an avaliable work (Fetihname-i Kıbns) however there are three works done on the issue so far, and try to prove that it belongs to Sherifi Mehmed Efendi. To this end, first of al!, the infonnation will be given about the contemporary poets with the author who bear the same appellation with him and about his life. As a result of this, the things which are going to be clarified are as follows: The author who is descesnding from prophet (peace be upon him) and a prominent family that came to Anatolia in the second half of the XIV. century, his grandfathers and father were the significant represantatives of Zeyniyye sufi order's branch which is in Eğirdir, and then we will try to demonstrate that his son ·sherifi and his nephew Allame Şeyhi in Ottoman State were holding the positions like being. Kazasker and Nakıbuleşraf. in this article, it will be seen that Sheriiı was bom in 1520s and got married in 1542s,- though his death date is certainly unknown- we will also see that he passed away during Murad III. The article in which we are trying to introduce his Diwan and Hilya too, Fetihname-i Kıbns's belonging to Sheriiı will be understood as a result of the comparison to be done between his works and the infonnation about his life. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Şerîfî tr_TR
dc.subject Şerîfî'nin ailesi tr_TR
dc.subject Fetihname-i Kıbrıs tr_TR
dc.subject Hilye tr_TR
dc.subject Sherifî tr_TR
dc.subject Family of Sherifi tr_TR
dc.subject Hilya tr_TR
dc.title Fetihnâme-i Kıbrıs'ın müellifi olan "Şerîfî" kimdir? tr_TR
dc.title.alternative Who is Sherîfî; the author of 'Fetihnâme-i Kıbrıs'? tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 175
dc.identifier.endpage 192


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account