Selcuk University Digital Archive Systems

The use of body language in foreign language learning and teaching

Show simple item record

dc.contributor.author Hişmanoğlu, Murat
dc.contributor.author Sibel, Hişmanoğlu
dc.date.accessioned 2018-07-27T19:03:06Z
dc.date.available 2018-07-27T19:03:06Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Hişmanoğlu, M., Sibel, H. (2008). The use of body language in foreign language learning and teaching. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (19), 165-178. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11641
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/431 tr_TR
dc.description.abstract This paper aims at stressing the importance of using body language and its basic components, such as kinesics, proxemics, haptics, oculesics and postures in foreign language leaming and teaching. it summarizes the background of body language studies, defines the concept of a body language and illustrates cross-cultural differences in the interpretations of common gestures. it also takes into account the importance of using body language in foreign language leaming and teaching and the teacher's role in body language education. Furthermore, it emphasizes that the language teacher should try to teach non-native students of English not only what is grammatically correct but also what is socio-pragmatically and socio-semiot.ically approg_riate r!:!levant to Engl!sh to prevent the occurrance of inter-cultural -~- misunderstandings or communication breakdowns. tr_TR
dc.description.abstract Bu makale beden dili ve kinesik, mesafe, dokunma, göz teması ve beden duruşu gibi temel öğelerini yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde kullanmanın önemini vurgulamayı amaçlamaktadır. Beden dili çalışmalarının geçmişini özetlemekte, beden dili kavramını tanımlamakta ve ortak jestlerin yorumlanmasındaki kültür ötesi farklılıkları örneklendirmektedir. Yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde beden dili kullanmanın önemine ve beden dili eğitiminde öğrebnenin rolüne de değinmektedir. Üsteli!<, dil öğretmeninin kültürler arası yanlış anlamaların ya da iletişim kopukluklarının meydana gelmesini engellemek için ana dili konuşucusu olmayan İngilizce öğrenenlere İngilizce ile bağıntılı hem dilbilgisel olarak doğru hem de toplum-edimbilimsel ve toplum-imbilimsel olarak uygun olanı öğrehneye çalışması gerektiğini vurgulamaktadır. tr_TR
dc.language.iso en tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Body language tr_TR
dc.subject Kinesics tr_TR
dc.subject Proxemics tr_TR
dc.subject Haptics tr_TR
dc.subject Oculesics tr_TR
dc.subject Poslures tr_TR
dc.subject Foreign language education tr_TR
dc.subject Beden dili tr_TR
dc.subject Kinezik tr_TR
dc.subject Mesafe tr_TR
dc.subject Dokunma tr_TR
dc.subject Göz teması tr_TR
dc.subject Beden duruşu tr_TR
dc.subject Yabancı dil eğitimi tr_TR
dc.title The use of body language in foreign language learning and teaching tr_TR
dc.title.alternative Yabancı dil öğrenimi ve öğretiminde beden dili kullanımı tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 165
dc.identifier.endpage 178


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account