Selcuk University Digital Archive Systems

Rind tipinin kimliği, divan edebiyatındaki yeri ve rindlik felsefesinin tasavvuf ile ilgisi

Show simple item record

dc.contributor.author Sucu, Nurgül
dc.date.accessioned 2018-07-27T18:56:47Z
dc.date.available 2018-07-27T18:56:47Z
dc.date.issued 2007
dc.identifier.citation Sucu, N. (2007). Rind tipinin kimliği, divan edebiyatındaki yeri ve rindlik felsefesinin tasavvuf ile ilgisi. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (18), 243-280. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11639
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/434 tr_TR
dc.description.abstract Aslen Farsça bir kelime olan rind; dünya işlerini önemsemeyen, ahiret çıkarı gözetmeyen, aşk ve zevk yolunda yürümeyi gaye edinen, şekilden ziyade öze önem veren, gösterişsiz, tasasız, oşgörülü, sevecen ve mütevazı bir şahsiyeti ifade eder. Divan şairi her zaman rindlikten yana olmuş ve hayatı bir rind gibi yaşamanın gerekliliğine inanmıştır. Bu nedenle rind tipi divan edebiyatında önemli bir yer tutar. Temel hedefi insanı kötü huylardan arındırarak olgunlaştınnak olc•n fcı c1vvuf ile rindlik felsefesinin pek çok ortak yanı vardır. Bu makale üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde "Rind kimdir?" sorusuna cevap aranmış, ikinci bölümde rindlik felsefesinin temelleri üzerinde duru muş, üçüncü bölümde ise rindlik ve tasavvuf arasındaki ilgi karşılaştınnalı olarak açıklanm ştır. Her üç bölümde de rind tipinin ve rindlik felsefesinin divan edebiyatındaki yerine örneklerle değinildiğinden, divan edebiyatı için ayrı bir bölüm açılmamıştır. tr_TR
dc.description.abstract The word nf rincl is origin,:ılly P•:::r;;ian. it means !hat personality who doesn't consider worldly wu11<s ırnponam, doesn't look after benefit of the next world, aims to walk on the way of love and pleasure, doesn't consider shape imporlant, on the contrary, considers essence important, not showy, not troubled, tolerant, modest and tenderhearted. Classical Turkish poet always supports the philosophy of rind and he believes the necessity of live like a rind. For these reason, the type of rind leaves an important mark on classical Turkish literature. There are a great many shared peculiarity between the philosophy of rind and sufism. This article consists of three chapter. in the first chapter, we looked far !he answer to question of "Who is rind?" . in the second chapter, we studied the foundations of philosophy's rind. In the third chapter, we explained the connection of philosophy's rind with sufism. We refered to rind's ph:ıce in classical Turkish lilerctlure o n every chapters with examples. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Rind tr_TR
dc.subject Rindlik felsefesi tr_TR
dc.subject Divan edebiyatı tr_TR
dc.subject Tasavvuf tr_TR
dc.subject The philosophy of rind tr_TR
dc.subject Classical Turkish literature tr_TR
dc.subject Sufism tr_TR
dc.title Rind tipinin kimliği, divan edebiyatındaki yeri ve rindlik felsefesinin tasavvuf ile ilgisi tr_TR
dc.title.alternative The identity of rind, his place in classical Turkish literature and his philosophy's conection wnith sufism tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 243
dc.identifier.endpage 280


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account