Selcuk University Digital Archive Systems

Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında aydınlar

Show simple item record

dc.contributor.author Bağcı, Rıza
dc.date.accessioned 2018-07-27T18:49:29Z
dc.date.available 2018-07-27T18:49:29Z
dc.date.issued 2008
dc.identifier.citation Bağcı, R. (2008). Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında aydınlar. Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi, (19), 301-316. tr_TR
dc.identifier.issn 2458-908X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/123456789/11636
dc.description URL: http://sefad.selcuk.edu.tr/sefad/article/view/437 tr_TR
dc.description.abstract Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun 1934 yılında yayımladığı Ankara romanı, üç bölümden meydana gelir. Yakup Kadri birinci bölümde, Millı Mücadele yıllarındaki Ankara'yı anlatır. Bu Ankara, vatanını çok seven, ülkesi ve milleti için her türlü fedak~rlığı yapan, destansı kahramanlıklar gösteren aydınlarla doludur. Fakat ikinci Ankara'da durum değişir. Romanın ikinci bölümünde, Cumhuriyet'in ilanından sonraki ikinci Ankara'da, Milli Mücadele'nin idealist aydınlarının bir kısmının, nasıl yozlaştığı anlatılır. Yabancı şirket temsilcilerinden komisyon alan, arsa spekülasyonu yapan, çağdaşlaşmayı sadece batılı giyim-kuşam ve eğlence tarzından ibaret gören bu aydınlarla, geniş halk kitleleri arasındaki uçurum ortaya konur. Romanın üçüncü bölümünde ise, Cumhuriyet'in ilanının on dördüncü yılından sonraki, yani 1937'den sonraki Ankara ve Türkiye anlatılır. Bu bölümdeki Ankara ve Türkiye, Yakup Kadri'nin kendi ifadesiyle, o zamanlar hayal ettiği, her şeyin tekrar düzeldiği, bütün problemlerin çözüldUğü ütopik Ankara ve Türkiye'dir. Bu makalede, Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında anlablan bu üç dönemin aydınları, incelemektedir. tr_TR
dc.description.abstract Yakup Kadri Karaosmanoğlu's Ankara novel, which was published in 1934, consists of lhree parts. In the first part, Yakup Kadri narrates about Ankara in the years of National Struggle. During the National Struggle, this Ankara is full of heroic inteltectuals who are fond of their own country, and ready to make a sacrifice of their own life for their natlon and land without hesitation. On the other hand, in the second part, the situation has changed dramatically. in this part, the writer stories the dramatical changes and corruptions in some of the idealist intellectulas of Struggle time, after the declaration of the Republic of Turkey. Here, the gap between the masses and those intellectulas who take roles between natives and foreigners as brokers, who speculate land selling processes as hagglers, who think that in order one to be a westemer should be wear like them and have fun like a westemer is presented ironically by the writer. [n the third part, Ankara and Turkey Is presented in the time after the fourteenth-year of the Republic, that is the time after 1937. This part's Ankara and Turkey, as is mentloned by himself as a dream, is a utopian city and country where everything has been ameliorated one more time, and ali problems have been solved again. tr_TR
dc.language.iso tur tr_TR
dc.publisher Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tr_TR
dc.subject Yakup Kadri Karaosmanoğlu tr_TR
dc.subject Ankara romanı tr_TR
dc.subject Aydınlar tr_TR
dc.subject Türkiye tr_TR
dc.subject Ankara tr_TR
dc.subject Milli Mücadele tr_TR
dc.subject Intellectuals tr_TR
dc.subject Turkey tr_TR
dc.subject Ankara novel tr_TR
dc.subject National struggle tr_TR
dc.title Yakup Kadri Karaosmanoğlu'nun Ankara romanında aydınlar tr_TR
dc.title.alternative Intellectuals in Yakup Kadri Karaosmanoğlu's Ankara novel tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Selçuk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Edebiyat Dergisi
dc.identifier.startpage 301
dc.identifier.endpage 316


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account